Celrà. S’aproven les tres mocions de la CUP al Ple de juny

Nacional

Al ple del passat 10 de juny es van aprovar les tres mocions que havia presentat la CUP per ser debatudes. La moció de suport […]


Al ple del passat 10 de juny es van

aprovar les tres mocions que havia presentat la CUP per ser debatudes.

La moció de suport a la campanya «Catalunya lliure de bosses de plàstic»,

prèviament consensuada amb la resta de grups, va ser aprovada per

unanimitat. La moció de condemna de les agressions i els desperfectes

ocasionats per un grup de neonazis al poble, que ja havíem intentat

presentar per urgència en el ple del mes de maig, va ser rectificada en

alguns punts i es presentava aquesta vegada signada conjuntament amb

l’Entesa i iCelrà; també va ser aprovada per tots els grups municipals.

Finalment, tot i el vot sorprenent de l’equip de govern (5 vots en

contra) i gràcies al vot conjunt de tota l'oposició (6 vots a favor),

també es va aprovar la moció en la qual es demanava la llibertat de

Francesc Argemí, Franki, un jove terrassenc empresonat després d’un judici ple d'irregularitats.


Entre els acords de la primera moció, es va aprovar que l’Ajuntament de

Celrà s’adhereixi a la campanya «Catalunya lliure de bosses de plàstic»

i que demani al Govern de la Generalitat la regulació del consum

indiscriminat i gratuït de bosses de plàstic. També es va decidir

engegar dinàmiques amb el sector comercial de Celrà per fomentar-ne la

reducció i divulgar els acords de la moció entre els centres educatius

del poble i en totes les campanyes que s’emprenguin relacionades amb el

comerç i el medi ambient.


Amb l'aprovació de la segona moció, l’Ajuntament de Celrà va acordar

condemnar les agressions i els desperfectes ocasionats al poble el 12

d’abril per un grup de neonazis, rebutjar l'ideari totalitarista

d'aquests grups i estudiar la possibilitat de personar-se com a

acusació popular per tal d'emprendre les accions legals oportunes.


Finalment, els acords de la tercera moció inclouen demanar la

immediata posada en llibertat de Francesc Argemí i la revisió del cas,

mostrar un ferm rebuig de les manifestes irregularitats judicials que

s’han produït en aquest afer i sol·licitar al Parlament espanyol que

prengui la iniciativa legislativa de suprimir els articles 490, 491 i

543 del Codi Penal, que tipifiquen els delictes de calúmnies i injúries

a la Corona i ultratges a Espanya).


Tot i que valorem molt positivament els acords presos en aquest ple,

volem manifestar la nostra decepció i el nostre desacord total amb la

decisió de l’equip de govern de votar en contra la llibertat d’en

Franki. No és la primera vegada que ens sorprenen actituds semblants, i

cada vegada fa més la impressió que el grup municipal de l'Entesa s'ha

allunyat dels principis fundacionals d'aquesta agrupació d'electors,

sobretot el que fa referència a la seva independència respecte als

partits polítics. El seu vot negatiu a demanar la llibertat d'un jove

empresonat pel simple fet de (suposadament) despenjar una bandera

espanyola, o el seu posicionament contrari a reconèixer el dret a

l'autodeterminació, els situen ideològicament més a prop de l'òrbita

del PSOE que no pas d'aquesta autoproclamada independència política.


D'altra banda, entre els acords del ple també cal destacar l’aprovació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització d’instal·lacions culturals municipals.

La CUP vam ser l’únic grup municipal que vam votar-hi en contra,

després de rebre una negativa a la nostra demanda que es rectifiqués el

text. Un dels apartats de l’ordenança específica que les entitats del

municipi queden exemptes de la taxa sempre que no cobrin entrada o

retribució econòmica. Vam demanar la modificació d’aquest apartat

entenent que la majoria d’entitats culturals organitzen activitats en

les quals es cobra una entrada per garantir així la supervivència de

l’entitat i poder continuar realitzant actes. Properament convocarem

les entitats per exposar les conseqüències d’aquesta ordenança i

animar-los perquè presentin esmenes a aquest apartat durant el període

preceptiu de 30 dies d'exposició pública.

15 de juny de 2008