Celrà lliure de Transgènics

L'Ajuntament de Celrà va aprovar en el ple de dimarts una moció presentada per la CUP que proposa declarar el municipi lliure de transgènics, al […]L'Ajuntament de Celrà va aprovar en el ple de

dimarts una moció presentada per la CUP que proposa declarar el

municipi lliure de transgènics, al mateix temps que demana a la

Generalitat que iniciï els tràmits normatius perquè també s'hi declari

Catalunya.


Així mateix, el ple va aprovar la modificació de les

ordenances fiscals pel que fa a les taxes per la utilització privativa

de les instal·lacions esportives, del servei de l'escola bressol, de

l'escola de dansa i de la piscina. També la modificació per a la

prestació de servei de cursos i tallers organitzats pel Patronat

d'Esports i per l'Ajuntament, tot amb un increment d'un 4,4%.

14 d'abril de 2008