Comarques gironines: La CUP reivindica el retorn del cabal ecològic al riu Ter

Nacional

Des de les Candidatures d'Unitat Popular reclamem una gestió sostenible i assenyada de l'aigua, basada en una vertadera Nova Cultura de l'Aigua, i és per […]Des de les Candidatures d'Unitat Popular reclamem una gestió sostenible i

assenyada de l'aigua, basada en una vertadera Nova Cultura de l'Aigua, i és per

això que ens oposem als transvasaments i la interconnexió de xarxes.
Arran dels

fets succeïts a Torroella de Montgrí el passat 23 de Maig, on agents del Cos

dels Mossos d'Esquadra van reprimir de forma brutal i desproporcionada a

representants de les comunitats de regants del Ter, que estaven

exercint el seu dret a manifestació en motiu de la visita del President de la

Generalitat, les Candidatures d'Unitat Popular (CUP) de les comarques gironines

volem fer les següents consideracions:


Primerament, volem transmetre el nostre

suport als regants del Ter, alhora que denunciem públicament

l'actuació dels Mossos d'Esquadra per brutal i desproporcionada, la política de

tolerància zero amb la dissidència a la que ens tenen ja acostumats no és res

més que una violació flagrant del dret a manifestació.
També volem palesar que les comarques

gironines pateixen una situació històrica d'espoli hídric que, mitjançant el

transvasament d'aigua del riu Ter cap a l'àrea metropolitana de

Barcelona, està suposant un greuge ambiental i socioeconòmic pel territori,

posant en perill la supervivència de cultius tradicionals com ara els arrossars

de Pals. L'actual transvasament i la política d'especulació de l'aigua són les

causes principals que no es respecti els cabals mínims ecològics fixats per la

llei de l'any 1959 i pel Pla sectorial de Cabals de Manteniment a les Conques

Internes de Catalunya. Per això reclamem que s'aturi aquest espoli hídric que

fa
40 anys que dura i que es retorni el cabal necessari al

Ter per a garantir-ne la viabilitat ecològica i mantenir

l'equilibri socio-econòmic del territori.

Cal remarcar que

un espoli hídric d'aquestes dimensions no es podria dur a terme avui dia, en el

context de la Unió Europea.

L'actual context

de sequera ha posat al descobert aquesta situació de desequilibri, la mala

gestió dels recursos hídrics al Principat ha desembocat en un clima de crispació

i enfrontament. Creiem que l'actual model de gestió de l'aigua dut a terme per

la Generalitat de Catalunya a través de l'Agència Catalana de l'Aigua

(ACA)
és erroni,
es basa en la llei de l'oferta

i consegüentment promou el malbaratament i l''ús abusiu dels recursos

hídrics
, en són un exemple la política urbanística que s'ha seguit a la

Costa Brava o a l'area metropolitana de Barcelona.


Una política econòmica errònea, basada en

fomentar el turisme, la construcció
i

el consum massiu com a pilars de la nostra economia són un model poc

racional
per a un país mediterrani amb un règim de pluges irregular i

escàs, fenomen que s'agreuja amb el canvi climàtic ja

present.


Per

tant apostem per replantejar el model

econòmic vigent, i desplegar una estratègia econòmica basada en el decreixement,

que comporti
un ús més

racional dels nostres recursos hídrics


i gestioni amb criteris d'equitat les activitats econòmiques que es desenvolupin

a les conques hidrogràfiques.
Si no ho aturem, la situació actual s'agreujarà, amb

l'inevitable increment de demanda d'aigua que comportarà el progressiu

desenvolupament dels plans urbanístics que s'han aprovat els últims anys sense

tenir en compte la limitació dels nostres recursos

hídrics.

Considerem de

vital importància la implantació d'una vertadera nova cultura de

l'aigua,
basada en la reutilització, i

i en mesures com la millora de la captació, el desdoblament del clavegueram

entre aigües negres i de pluja o el
foment de mesures de modernització

del reg,
que entenem no pot recaure sobre

els pagesos. Cal
recuperar

i aprofitar les infrastructures de reg tradicionals de l'Empordà
. I sobretot reclamem a les companyies

concessionaries del servei de subministrament d'aigua que destinin els beneficis

obtinguts amb la venda d'aigua a invertir-los en la modernització de les

instal·lacions hidrauliques i així augmentar-ne l'eficiència.

Per tot

això comuniquem que des d'ara,

comencem a treballar per impulsar aquest estiu
un calendari de mobilitzacions encaminat a

replantejar a fons la gestió de l'aigua i dotar-la d'un caràcter transversal i

democràtic, per una gestió assenyada i sostenible de l'aigua, perquè es tingui

en compte el seu valor mediambiental i social, perquè es respectin els cabals

ecològics i per aturar una injusta política hidrica i evitar així que l'aigua

s'utilitzi per a l'enfrontament dels diferents territoris del nostre país.

L'esmentada campanya està oberta a la participació de tots els col·lectius i

entitats sensibilitzats amb la preservació del riu Ter i els

ecosstemes de la seva conca.


PEL RETORN DEL TER A GIRONA

NO ALS TRANSVASSAMENTS!

EL RIU ÉS

VIDA!


9 de juny de 2008