Comunicat en relació a les informacions sobre Quim Arrufat

Nacional

Quim Arrufat es trobava enmig d’un procés de gestió d’agressions masclistes i mentre s’estava gestionant a través del protocol propi amb què compta la CUP, […]


Quim Arrufat es trobava enmig d’un procés de gestió d’agressions masclistes i mentre s’estava gestionant a través del protocol propi amb què compta la CUP, va abandonar la militància de l’organització. 

Davant d’aquest fet, volem manifestar que:

  • Mostrem el nostre compromís clar i ferm en la lluita contra el patriarcat i contra les agressions masclistes i condemnem l’agressió. Constatem que això ha estat el prioritari des de que es va posar en coneixement de la CUP l’agressió.
  • Assumim i reconeixem que es donen casos d’agressions en el sí de l’organització i que la CUP no és aliena al patriarcat en general ni a les agressions masclistes en particular. Identificar-les, reconèixer-les i abordar-les forma part de la nostra lluita feminista per erradicar les violències masclistes que també ens travessen com a organització.
  • Estem determinades a enfrontar-nos-hi amb l’objectiu de reparar i tenir espais lliures d’agressions masclistes. D’aquí els passos que ha fet la CUP els últims temps, amb l’aprovació d’un protocol propi i l’estabilització d’una comissió que gestiona les denúncies.
  • Segons especifica el protocol per la prevenció i abordatge de les agressions de la CUP el procés d’abordatge de les violències masclistes està regit per un pacte estricte de confidencialitat. Així doncs, per ètica i responsabilitat sempre en primera instància, la CUP respecta l’anonimat i protecció de la persona agredida per evitar victimitzar-la doblement.
  • La nostra pràctica feminista no treu legitimitat a qualsevol acció que la dona vulgui engegar simultàniament o alternativament a la via que ofereix el protocol de la CUP, tot i així és única i exclusivament decisió de la dona fer-ho. En qualsevol cas, la CUP donaria suport a la seva decisió. 

 

4 d'octubre de 2020