Comunicat de suport amb la tancada migrant i antiracista

Nacional

Des de la CUP-CC volem mostrar tot el nostre suport incondicional a la tancada migrant i antiracista. La CUP-CC dóna suport a totes i cada […]


Des de la CUP-CC volem mostrar tot el nostre suport incondicional a la tancada migrant i antiracista. La CUP-CC dóna suport a totes i cada una de les demandes de la tancada com una proposta de mínims per garantir els drets bàsics de les persones migrants que viuen als Països Catalans i al conjunt de l’estat. Per això, la CUP-CC participa a la tancada i crida a mobilitzar-se en favor de les seves reivindicacions!!!

 

Contra la llei d’estrangeria, pels drets de totes les persones!!

La llei d’estrangeria, aprovada el mateix mes que entràvem a la Unió Europea com a requisit en les negociacions, imposa la irregularitat administrativa i la manca de drets a moltes persones. Aquesta irregularitat deixa a moltes persones migrants en una posició de manca de drets civils i polítics fet que la posa en una situació de vulnerabilitat social, al mateix temps que les fa molt fàcilment explotables. La lluita antiracista és la clau per acabar amb el racisme institucional!!

 

Contra l’Europa fortalesa, les refugiades són benvingudes!!

Cal acabar amb les polítiques racistes que fan morir a les persones a les nostres fronteres. El racisme institucional ja és una marca indestriable de la Unió Europea. Per això cal desmantellar Frontex, els acords amb Turquia i Líbia per blindar la UE i totes les polítiques europees racistes basades en la persecució, identificació, privació de llibertat i deportació de la població migrada que viu a Catalunya. El racisme europeu converteix a les migrants en no-persones que poden morir sense que ningú s’immuti ni en sigui responsable. No volem que el mediterrani segueixi sent un cementiri!!

 

Aquesta violència estructural la genera el sistema capitalista, racista i colonial. El racisme és un sistema estructural i material que ubica i adscriu desigualment a les persones en aquest sistema racialitzat i colonial. Això confereix drets, oportunitats i esperança de vida desiguals. Aquest sistema produeix persones amb drets i persones sense drets, persones explotades i persones explotadores. Els Països Catalans, som sud geopolític d’Europa i nació oprimida de l’Estat espanyol, però també forma part del nord global i de l’Europa fortalesa al servei del capital. Els Països Catalans tenim un llarg passat i present colonial i extractivista que hem de reparar!!

 

Una república antiracista

El nostre projecte republicà és inclusiu, no distingeix per motius d’origen, ni de llengua, ni d’on se sent cadascú, sinó que busca ampliar i consolidar drets polítics, socials i econòmics per tota la societat. No volem catalans de primera i de segona. Defensem una república amb drets per a tothom, inclusiva, antiracista, en què tothom pugui viure en pau i amb respecte vingui d’on vingui i se senti d’on se senti.

Aquí no sobra ningú! Per això volem construir una república on totes hi tinguem cabuda, la volem construir entre totes, independentment de l’origen. Abolint la llei d’estrangeria i totes les polítiques racistes que posen les vides migrants en risc i les converteix en persones amb menys drets que poden ser més fàcilment explotades. Les refugiades són benvingudes!!

La República ha de ser un model de referència en el respecte a la pluralitat i diversitat cultural, lingüística i de tots els elements que conformen la identitat de cada persona. La residència ha de ser l’únic requisit per a gaudir de la ciutadania plena i per tant per a la concessió de l’únic estatus existent amb garantia i plenitud de drets per a tothom (vot, educació, sanitat, accés a la funció pública…).

 

Alhora cal desplegar accions polítiques actives i determinades en contra de la discriminació per algun dels elements que conformen les identitats, essent especialment rellevant en aquest moment la lluita contra el racisme i com a expressió concreta del racisme la lluita contra la islamofòbia.

 

El nostre compromís amb una república antiracista passa per garantir el dret a migrar de forma segura. I malgrat que per majories parlamentàries no vàrem aconseguir incorporar una dinàmica d’accés a la nacionalitat garantista i que superés la dinàmica d’exclusió i discriminació de la Llei d’Estrangeria en el marc de la Llei de Transitorietat Jurídica, la CUP-CC està plenament compromesa amb la lluita antiracista i pels drets de tots i totes.

 

Mesures a implementar immediatament:

 

 • Derogar la llei d’estrangeria i tancar els CIE’s de la Zona Franca (BCN) i Sapadors (VLC).
   
 • Papers de residència sense necessitat de gaudir d’un contracte laboral per a totes les persones que viuen a Catalunya.
   
 • Regularització laboral de les persones que treballen a l’economia informal com, per exemple, recollint ferralla o fent la manta. Despenalitzar el top manta.
   
 • Establir mesures que prohibeixin les identificacions per motius ètnics per part dels cossos de seguretat a Catalunya.
   
 • Regularització laboral de les persones que treballen com a cuidadores i treballadores domèstiques. Lluita contra les condicions de treball abusives i d’assetjament sexual que pateixen aquestes persones. Exigir la ratificació i compliment del conveni 189 de la OIT en aquesta matèria.
   
 • Establir polítiques públiques de suport a les persones refugiades. Les ajudes a les persones refugiades s’han de gestionar des dels ens públics, concretament, des dels ajuntaments.
   
 • Establir vies segures i un visat humanitari, immediatament, per a les persones refugiades des de totes les oficines de la Generalitat a l’exterior i des de les futures ambaixades de la República.
   
 • Desplegar una llei de ciutadania republicana que reconegui que totes les persones que viuen a Catalunya adquireixen automàticament la ciutadania catalana i, per tant, gaudiran de la ciutadania legal i plena. Totes les persones que neixin a la República seran immediatament nacionals de Catalunya sota el principi del ius soli, sense perjudici que puguin optar a una doble nacionalitat d’altres estats. En cap cas per persones que en un futur vulguin optar a la nacionalitat es farà un examen de nacionalitat.
   
 • Elaborar un Pla Integral de lluita contra el racisme i la islamofòbia que proposi un catàleg de mesures efectives per fer front al fenomen i amb mesures específiques en l’àmbit de la islamofòbia de gènere. Aquest pla ha de comptar amb mesures i establir sancions per acabar amb la discriminació en l’accés a l’habitatge per part d’entitats bancàries i agències immobiliàries. Aquest pla també ha de comptar amb mesures i sancions per acabar amb la discriminació en l’accés als llocs de feina.
   
 • Establir vies segures i un visat humanitari, immediatament, per a les persones refugiades des de totes les oficines de la Generalitat a l’exterior i des de les futures ambaixades de la República.
   
 • Impulsar un procés de memòria i reparació històrica sobre el colonialisme català.
25 d'abril de 2018