COVID-19 | Tothom a casa

Nacional

En la situació d’excepcionalitat i confinaments que està provocant el Covid-19, és de màxima importància i responsabilitat restar tots i totes a casa. Venen els dies més difícils que hem viscut fins ara i l’única manera efectiva d’aturar aquesta pandèmia és el màxim confinament


En la situació d’excepcionalitat i confinaments que està provocant el Covid-19, és de màxima importància i responsabilitat restar tots i totes a casa. Venen els dies més difícils que hem viscut fins ara i l’única manera efectiva d’aturar aquesta pandèmia és el màxim confinament.

Aquesta setmana serà decisiva: la propagació del virus fa que actualment el nostre sistema sanitari estigui patint un estrés extrem i possiblement arribarem a una situació de col·lapse.

Tota prevenció és poca en un moment d’emergència greu com l’actual. Per tant, també allà on governem o tenim representació a nivell institucional, seguim els protocols i vetllem perquè se segueixin amb la màxima rigorositat. També insistim en la importància de seguir amb totes les indicacions de confinament.

Venen temps de lluita i això va de salut i de vides.
Cuideu-vos. Cuidem-nos.


La solidaritat, la nostra millor arma

14/03/2020
En la situació d’excepcionalitat i confinaments que està provocant el Covid-19, l’emergència sanitària endureix encara més l’emergència social. És per això que considerem que és important garantir que la vida es posi al centre, fomentar la solidaritat i arribar a aquelles persones que la situació pot empitjorar greument les seves condicions de vida.

Prioritats

 • Gent gran, en especial aquella que viu sola i depèn d’un teixit comunitari com és el centre de dia o el casal d’avis
 • Infants, en especial aquells infants que es troben en situació de pobresa i el tancament dels menjadors escolars pot posar en perill els seus àpats diaris.
 • Persones amb dependència. Les persones que les cuiden poden estar en quarantena o pel col·lapse dels serveis d’atenció domiciliària poden tenir menys atenció.
 • Drets laborals de la classe treballadora. La patronal i les empreses intentaran obligar a les treballadores anar a treballar i aquelles que ho puguin acomiadar-les del seu lloc de treball.

POSSIBLES ACCIONS

Important: ser propositives i no quedar-nos amb la denúncia
Demanem que els posicionaments públics a nivell siguin en clau propositiva. Exigència, si cal. Però no només en clau denuncia. En temps de crisi, la referencialitat es guanya amb solucions i propostes, no amb denúncies.

Oferir i abocar la nostra intel·ligència i força militant al municipi
Obrir canals de comunicació telemàtics per atendre i interaccionar el veïnat per oferir suport a distància en diferents àmbits en què pugueu oferir o disposar d’expertesa com per exemple assessorament legal, laboral o psicològic, trasllat d’informació, etc.

Podeu coordinar aquests serveis telemàtics amb persones de la vostra assemblea o des d’altres persones de col·lectius del municipi (advocats, sanitaris, psicòlegs…) i oferir via xarxes socials els vostres serveis amb algun telèfon de contacte, canal de Whatsapp o Telegram, etc.

Donem suport a les xarxes autoorganitzades i comunitàries de cures però demanem també responsabilitat a l’hora d’organitzar-les seguint els protocols de seguretat establert
Per minimitzar afectacions i seguint les recomanacions de seguretat, recomanem que aquestes xarxes s’organitzin i es coordinin en la mesura del possible de manera telemàtica i estableixin uns protocols d’actuació que permetin seguir al peu de la lletra les mesures de confinament i minimització de riscos de contagi i/o propagació.

Considerem aquestes xarxes importants per ajudar a posar la vida al centre, arribar a on no arriben les administracions i, en especial, per aquelles persones que poden patir més el tancament de serveis i equipaments. Aquestes xarxes es poden posar a disposició del municipi (a través de xarxes socials, missatgeria instantània…) organitzant-se per barris o zones petites -dins de les possibles àrees de confinament si s’han establert- per així evitar el màxim els moviments de les persones autorganitzades:

 • Tasques de cures domiciliaries, en especial d’infants, gent gran i persones dependents
 • Ajudar a resoldre tràmits burocràtics amb l’administració, si convé contactant directament amb les regidores i oficines municipals.
 • Repartiment de menjar, medicaments i productes bàsics a gent gran i persones dependents.
 • Acompanyament a visites mèdiques i altres gestions a persones grans i/o dependents

Les xarxes de gent poden gestionar microajudes de proximitat. Ni grans accions de caritat ni grans trobades d’altruïsme: primer informació contrastada i que generi confiança i després un punt virtual on totes hi som (Whatsapps, telegrams, etc) on en cas d’una necessitat d’ajuda es pugui proporcionar des de la proximitat veïnal.

Exigir des dels nostres municipis, sempre en un clar to propositiu:

 • Mostrar i oferir tot els suport possible a les treballadores dels serveis bàsics, i en especial el personal sanitari i social, i a les persones que puguin estar infectades.
 • Als governs locals i comarcals: que exigeixin a les empreses que tenen subcontractades trobar fórmules per garantir la salut i els drets laborals de les treballadores. Això inlcou que no aprofitin la crisi sanitària fer acomiadaments així com els Expedients Temporals de Regulació d’Ocupació.
 • Mentre no es decreti el tancament total de jutjats, cal que els governs municipals exigeixin que no s’executin ordres de desnonamets.
 • Mentre no hi hagi mesures del Govern, que des dels ajuntaments i/o consells comarcals es garanteixi l’alimentació dels infants amb beques menjador, garantint que a aquests els hi pugui arribar com a mínim un àpat al dia.
 • Garantir l’aplicació dels protocols d’atenció per violències masclistes. Els confinaments perllongats poden, malauradament, fer més crus molts casos no denunciats.
 • Que les compres de queviures i productes bàsics es facin sempre en comerços de proximitat. Evitem les grans cadenes comercials i, en especial, els serveis de repartiment a domicili de les grans plataformes.
 • Continuem reclamant que es posin a disposició pública els recursos sanitaris privats dels nostres municipis (mútues, clíniques privades, parts privades dels centres concertats…) així com altres mesures per garantir uns drets i serveis de salut 100% públics que es posin a disposició de la vida.

Recordeu
Seguir les recomanacions d’autoprotecció a través de canals oficials:

Posem la llavor de noves formes d’autoorganització, solidaritat i suport mutu que puguin anar més enllà de l’emergència en si. Posem-nos a disposició de les professionals socials i sanitàries, de les xarxes de suport i de les estructures público-socials. La solidaritat és la nostra millor arma!

16 de març de 2020