CRÒNICA DEL PLE DE FEBRER DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Nacional

La vaga de les treballadores de l’ORGT, protagonista al Ple de febrer de la Diputació.


Podeu veure el Ple de la Diputació de Barcelona del mes de febrer.

 

PART RESOLUTIVA

Ens abstenim a la ratificació de l’Acord de la Mesa General de Negociació sobre la modificació parcial del règim de permisos del personal temporal que no és subscrit per les tres centrals sindicals de la Diputació.

Ens abstenim a l’aprovació inicial del pressupost 2018 del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme i sol·licitem la sortida de la Diputació d’aquest Consorci així com l’ordenació de la presència de la Diba a diferents organismes públics i privats.

Votem favorablement a la modificació de crèdit per atendre el tractament d’una teulada de fibrociment per un tornado a la ciutat de Cardona. Lamentem el minso pressupost de la Diputació a la retirada de l’amiant a la demarcació (80.000€), un greu problema de Salut Pública.

Ens abstenim a totes les acceptacions de noves atribucions de l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària (ORGT) en tant les seves treballadores no tinguin equiparades les seves condicions laborals a la resta de treballadores de la Diputació.

Hi ha convocatòria de vaga anunciada per quatre dies als mesos d’abril i maig.

 

Quim Duran: “Demanem a la Diputació de Barcelona que lideri propostes i projectes en defensa del Parc Natural del Montseny. No podem permetre que es malmeti aquest espai natural.”

 

SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ CORPORATIVA

Presentem moció i s’aprova una altra en suport i adhesió a la vaga feminista convocada per al 8 de març de 2018. Si voleu llegir el contingut íntegre de la moció, cliqueu aquí.

Subscrivim proposta per a l’elaboració d’una guia de detecció per a persones amb necessitats de protecció internacional.

Ens abstenim en proposta per establir un sistema públic de pensions amb major capacitat de redistribució i reducció de les desigualtats per la hipocresia del partit proposant, corresponsable de l’actual situació del sistema públic de pensions.

 

PRECS

Al Ple de la Diputació de Barcelona tornem a demanar la dimissió de Núria Parlon (PSC) com a vicepresidenta 5a de la Diputació sense atribució. On van els 6.367€ al mes per no fer res?

Preguntem a la presidenta de la Diputació, Mercè Conesa si pensa passar a la història com la presidenta incapaç de protegir el massís del Montseny atesa la sentència del Tribunal Suprem i la necessitat d’elaborar un nou decret i un nou Pla Especial de protecció del Montseny.

Llegim text de les treballadores de l’ORGT en que expliquem les raons per anar a la vaga de treballadores pel 13, 20 i 26 d’abril i 4 de maig. El text íntegre el podeu llegir aquí.

2 de març de 2018