Crònica del Ple de maig de la Diputació de Barcelona

Nacional

La Diputació de Barcelona aprova la moció presentada per la CUP Poble Actiu per fer un estudi, amb perspectiva de gènere, de l’impacte del turisme a la demarcació de Barcelona.


Crònica de l’activitat de la CUP Poble Actiu al Ple del mes de maig de la Diputació de Barcelona. 

PART RESOLUTIVA

-Es dóna per assabentat el Ple del Pla d’actuació de Mandat.
Tot i no ser el Pla de Mandat de la CUP-PA saludem la versatilitat per incorporar nous àmbits d’actuació tot i l’autocomplaença en l’avaluació dels diferents indicadors. Aboguem perquè s’incorporin els acords de les mocions aprovades.

-Es modifica parcialment la relació de llocs de treball de l’Institut del Teatre.

-S’aprova amb el nostre vot contrari una modificació de crèdit que destina 900.000€ a les escoles bressol privades.
Al nostre entendre això comporta un doble finançament d’aquests centres amb el conseqüent greuge comparatiu amb l’escola pública.
Segons la CUP-PA, el romanent líquid de tresoreria s’hauria de destinar a garantir drets bàsics de la ciutadania.

-Presentació pressupostos de diferents Consorcis.
Segons la CUP-PA la Diputació ha de replantejar-se la presència en aquests organismes.

-Desafectació de l’edifici Espinalb al recinte de Mundet.

-Estat d’execució del Pressupost de la Diputació.
Des de la CUP-PA ens qüestionem de què serveixen aquests estudis si no es modifiquen les actuacions amb la denegació de recursos estructurals al temps que s’assumeixen col·laboracions milionàries en àmbits que no són propis de la Diputació.

-Modificació taxes Institut del Teatre.
Des de la CUP-PA aboguem per preus públics accessibles en una institució clau pel país.

-Ens abstenim en totes les assumpcions de competències de l’ORGT en tant no s’equiparin les condicions de les seves treballadores amb la resta de treballadores de la Diputació.

-Adhesió al Clúster de la Biomassa de Catalunya.

 

MOCIONS

-S’aprova la moció presentada per la CUP-PA per fer un estudi, amb perspectiva de gènere, de l’impacte del turisme a la demarcació de Barcelona.

-Ens abstenim en moció PSC envers les empreses multiserveis entenent que determinades mocions s’han de presentar quan el grup proposant aplica aquelles polítiques allà on governa.

-Recolzem moció per evitar la cosificació de les dones als esdeveniments públics.

-Recolzem moció pel rebuig i combat dels comportaments corrupres a les Administracions públiques i la vida política.

-S’aprova moció de la CUP-PA de rebuig a la laminació a l’autonomia local i en defensa de la internalització dels serveis públics.

 

DECRETS DE PRESIDÈNCIA

Qüestionem la desestimació d’ajuda a 46 municipis en temes de territori ( pla d’enllumenat, pla de clavegueram, etc.) i a 64 més de l’àrea de Cultura.

PRECS

Demanem la dimissió de la Núria Parlon com a vicepresidenta cinquena de la Diputació sense cap mena d’atribució de tasques.

PREGUNTES

Preguntem per l’extinció d’incendis als parcs naturals, pel reglament de bosses de treball i per la situació laboral de les treballadores de la neteja a la Diputació.

29 de maig de 2017