La CUP aposta per l’alternança política a Sant Celoni

Nacional

  La CUP aposta per l’alternança política a Sant Celoni a canvi del compliment dels seus eixos programàtics: L’acord es sustenta en l’aplicació de 20 […] 


La

CUP aposta per l’alternança política a Sant Celoni
a

canvi del compliment dels seus eixos programàtics:
L’acord

es sustenta en l’aplicació de 20 mesures urgents de justícia

social, foment de la transparència democràtica i

augment dels espais i la qualitat de la participació ciutadana


Ahir,

l’Assemblea d’Unitat Popular de la CUP, que va comptar amb

l’assistència de gairebé 100 col·laboradors i

votants, va acordar per àmplia majoria apostar per

l’alternança política a Sant Celoni. Un decisió

que permetrà fer fora el PSC-PSOE del govern de la vila

després de 18 anys d’ocupar ininterrompudament el poder

municipal. El posicionament a favor de l’alternança política

se sustenta en 20 mesures concretes que seran la base de l’acord

que se signarà amb el candidat Francesc Deulofeu. Aquestes

exigències, incloses a l’Acord d’investidura i

governabilitat que se signarà avui, s’han extret del

programa electoral de la CUP i de la roda de converses mantinguda amb

tots els partits polítics, excepte ERC que va declinar la

invitació, i el teixit associatiu de Sant Celoni i la

Batllòria. D’entre les mesures destaquen especialment les

que constitueixen els eixos programàtics de la CUP: justícia

social, participació i transparència democràtica,

i urbanisme, habitatge i medi ambient.


La

ideologia, la manera de fer i la cultura política de la CUP és

clarament diferent i allunyada de la que defensen el PSC-PSOE i CiU.

No obstant això, la CUP no podia desaprofitar l’oportunitat

que els celonins i les celonines li van atorgar per fer valer la seva

veu i intentar que les propostes programàtiques clau de la CUP

s’executin. És per això que després de

saber-se els resultats electorals, la CUP va consensuar un document

de treball que contenia les mesures innegociables que el PSC-PSOE o

CiU havien d’acceptar per poder signar un acord d’investidura i

governabilitat. Aquest document és el que s’ha negociat els

darrers dies i alhora ha servit de base per a l’acord final.


Tots

dos partits van acceptar comprometre’s a dur a

terme la majoria d’actuacions proposades per la CUP i el teixit

associatiu celoní. Davant d’aquest escenari de relativa

igualtat programàtica, la raó que ha decantat el

posicionament de la CUP ha estat apostar per trencar cercles de poder

molt consolidats i enquistats, perquè creiem que la

perpetuació en un mateix càrrec genera dinàmiques

d’acomodament al poder i allunya els polítics de les

necessitats reals de la majoria del poble; dos vicis que no ajuden a

fer avançar les societats. La CUP sosté que la majoria

de celonins i celonines comparteixen aquesta diagnosi perquè

els dos únics partits que han augmentat de vots han estat els

dos que no formaven part de l’equip de govern i que tenien alguna

possibilitat real de canviar la situació política.


Tot

i això, i tal com ja es va anunciar la setmana passada, la CUP

no ha volgut entrar a l’equip de govern, perquè pot ser més

útil a tots els veïns i veïnes de Sant Celoni des

del carrer, ja que així podrà realitzar un seguiment

transversal i complet de totes les actuacions i iniciatives de

l’equip de govern i no només de l’àrea que hagués

pogut ocupar. La CUP vol executar íntegrament el seu programa

quan els celonins i celonines ens confiïn prou suport per fer-ho

amb força. Ara, només disposem de dos regidors. A més,

com que als membres de la CUP no ens mouen sous ni càrrecs,

preferim exigir l’aplicació de més i millors mesures

de caràcter social o participatiu que no ocupar quotes de

poder.


L’acord

que se signarà inclou dues comissions de seguiment: una de

tècnica, que es reunirà setmanalment, i una de

política, de caràcter bimensual. Alhora, l’acord

també inclou una clàusula final on s’especifica

clarament que l’incompliment polític o pressupostari en

provocarà el trencament.


CUP

Sant Celoni


15

de juny de 2007

17 de juny de 2007