La CUP de Blanes demana una consulta popular per decidir el futur de l’Illa de Blanes

Nacional

La CUP reivindica un nou model de poble basat en la participació, la cohesió i una política urbanística que consideri tots els barris i al […]


La CUP reivindica un nou model de poble basat en la participació, la cohesió i una política urbanística que consideri tots els barris i al servei de les persones

Demana una consulta popular per decidir el futur de l’Illa de Blanes i altres temes cabdals pel municipi

Dimarts a la nit, es va celebrar a la Sala de Plens de l’Ajuntament, l’últim dels Punts de Trobada organitzats per l’assemblea de la CUP de Blanes dintre del període de campanya electoral. Amb la voluntat de debatre i intercanviar impressions amb els assistents, dos membres de la candidatura van iniciar un debat sobre el model ciutat, l’urbanisme i les activitats econòmiques.

Aquest es va iniciar parlant sobre urbanisme i el model de ciutat que planteja la CUP. En aquest sentit es va destacar la necessitat de crear un Blanes per viure-hi on l’urbanisme esdevingui una eina de cohesió social al servei dels ciutadans i no de l’especulació. Així mateix, es va destacar la necessitat de consolidar els espais verds per tal que aquests penetrin dins la trama urbana, proposant en aquest sentit, la creació de la faixa verda. Una interconnexió entre totes les zones verdes que permeti abraçar el municipi des de Sant Joan fins al Delta i dels Turons d’en Montells fins al centre del municipi.

Finalment, es va remarcar la necessitat d’impulsar processos participatius per decidir temes cabdals per Blanes, proposant en aquest sentit una consulta popular per decidir entre totes i tos els blanencs el futur de l’Illa de Blanes.

En segon lloc, es va parlar sobre les activitats econòmiques del municipi on novament es va incidir en la necessitat de promocionar l’entorn natural com a principal actiu del municipi per tal d’impulsar la marca Blanes a través d’una àrea de comunicació potent. Paral·lelament es va destacar la necessitat de creació de consells per sectors (comerç, pesca, turisme, agricultura…) que puguin participar en les decisions que els afecten i on les seves decisions siguin vinculants i disposin de la seva corresponent dotació pressupostària. Per últim es va remarcar la necessitat d’impulsar la creació de cooperatives locals de serveis i formació amb un assessorament directe i continu.

En tot moment, va ser present la necessitat d’impulsar una participació ciutadana real de tots els blanencs i entitats, eix central del programa de la CUP, com a mecanisme cohesionador del municipi i com a eina indispensable per sortir de la crisi.

18 de maig de 2011