La CUP-CC demana compareixences arran d’irregularitats en adjudicacions del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació

Nacional

La CUP-Crida Constituent ha registrat al Parlament de Catalunya la petició de diverses compareixences a la Comissió d’Afers Institucionals arran de les irregularitats detectades per […]


La CUP-Crida Constituent ha registrat al Parlament de Catalunya la petició de diverses compareixences a la Comissió d’Afers Institucionals arran de les irregularitats detectades per la Sindicatura de Comptes en adjudicacions del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI). 

Concretament es demana la compareixença dels tres màxims responsables del Consell d’Administració del CTTI al 2010 (Jordi Ausàs i Coll, que era a més conseller de Governació, Jordi Bosch i Garcia, qui era secretari de Telecomunicacions i Joan Boada Masoliver, qui era secretari general d’Interior), del director gerent el 2010 Josep Lluís Checa López i de qui el va rellevar i ho continua essent en aquest moment, Jordi Escalé i Castelló). També es demana que compareguin els responsables de l’empresa adjudicatària i especialment de qui va compartir mesa de contractació i direcció general de l’empresa beneficiada per aquesta adjudicació. 

El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) és una empresa pública creada el 1993 i actualment adscrita al Departament de Presidència. La  Sindicatura de Comptes ha emès l’informe 1/2016 en relació als exercicis 2010, 2011 i 2012 d’aquest centre, el qual estava llavors adscrit al Departament de Governació i Administracions Públiques que liderava el conseller Jordi Ausàs (ERC).
 
En aquest informe s’hi analitzen alguns dels contractes de la CTTI, i concretament el relatiu al projecte Xarxa Oberta (2010), contracte que tenia per objecte la connexió i desplegament de xarxa de fibra òptica de gran amplada de banda de totes les seus actuals i futures de la Generalitat de Catalunya a cada municipi i la instal·lació d’un punt de presència de fibra òptica a tots els municipis (5843 seus i 946 punts de presència). 

El pressupost estimat del contracte és de 662 M d’euros d’inversió total i amb un cost d’explotació màxim anual de 10 M.
 
Des de la CUP-Crida Constituent es volen posar de manifest algunes irregularitats que la Sindicatura de comptes ha detectat:
 
1) Al concurs de licitació hi van participar tres empreses: Telefónica, Abertis Telecom i Imagina (grup Mediapro) però, després de patir diferents vicissituds de reducció i ampliació de l’objecte del contracte, finalment només va quedar un únic licitador: Imagina, la mateixa empresa que es quedà l’adjudicació.
 
2) Els acords del Consell d’Administració pels quals s’aprova l’adjudicació del contracte no inclouen ni l’import ni la durada del contracte, no fan cap menció a l’informe de valoració de l’oferta ni als termes definitius del contracte. L’acord triga a més UN ANY a publicar-se, contràriament a les 48 hores marcades per llei.
 
3) El juliol del 2012 una de les persones que havia participat en el procediment de diàleg com a membre de la Mesa (2010) va passar a ser el director general de la societat adjudicatària Xarxa Oberta de Comunicació i Tecnologia de Catalunya SA.
 
Actualment, la Xarxa Oberta de Comunicació i Tecnologia de Catalunya SA continua essent del grup Mediapro (es troba a la pròpia seu a l’Av. Diagonal 177) i com a responsables d’aquesta empresa hi ha els dos signants del contracte (Gerard Romy Belilos y Jean Michel Soulier) i Jaume Roures Llop, Oriol Carbó Seriñana, Josep Maria Benet Ferran i Josep Lluís Vilaseca Requena.
 
Totes les irregularitats detectades per la sindicatura de comptes demostren una important falta de control del procés de contractació; així com l’existència d’un únic licitador i del fet que un membre de la Mesa d’adjudicació sigui al cap de tan poc temps el director general de l’empresa que ha guanyat l’adjudicació, presenta una situació de greu corruptela que no només contravé la legalitat sobre comptabilitats sinó que fa evident una greu responsabilitat política en aquesta qüestió. 
 
Per això, des de la CUP-CC es posa l’alerta i es demana la compareixença dels diferents actors a fi d’aclarir qui va ser el responsable d’aquesta adjudicació a dit a un membre de la pròpia administració.

CUP-Crida Constituent
Parlament de Catalunya 
16 de març de 2016 

16 de març de 2016