La CUP-CC demana al Govern explicacions sobre la contaminació per Benzè al Camp de Tarragona

Nacional

L’esquerra independentista també registra una proposta de resolució instant al Govern a encarregar a un ens independent un estudi complert sobre la qualitat de l’aire al Camp de Tarragona durant l’any 2017.


La CUP-Crida Constituent ha registrat una pregunta al Govern perquè respongui quines accions o actuacions farà el Govern de la Generalitat de Catalunya davant les dades de contaminació per Benzè al Camp de Tarragona.

El grup parlamentari de l’esquerra independentista també ha registrat una proposta de resolució instant al Govern a encarregar a un ens independent, i en col·laboració amb les entitats i institucions de la zona, un estudi complert sobre la qualitat de l’aire al Camp de Tarragona, i garantir que aquest estudi es dugui a terme durant l’any 2017.

En la mateixa proposta de resolució també es demana al Govern que destini els recursos econòmics, materials i administratius necessaris per al correcte desenvolupament d’aquest l’estudi, i que a partir del 2018 es garanteixi que aquests estudis de qualitat de l’aire es realitzin en continu, i que els costos dels mateixos recaiguin sobre les mateixes empreses que produeixen les emissions.

Aquesta iniciativa política ve motivada perquè el passat 29 de setembre i segons les dades publicades de l’Índex Català de la Qualitat de l’ Aire (ICQA) al seu web a la caseta de recollida de dades de Constantí, a la una de la matinada es va registrar un índex del compost químic C6H6 Benzè de 29,3 µg/m³. I entre les 12 i les 8 de la matinada la mitja va ser de 15,41 µg/m³.

La CUP del territori ha denuncia públicament aquestes dades i ha recordat que segons la normativa vigent a Catalunya els objectius de qualitat de l’aire vigents són 5 µg/m³. Per tant molt inferior a la registrada el passat dia 29 quan es va arribar als 29,3 µg/m³.

L’esquerra independentista recorda que l’exposició al compost químic pot provocar dany genètic al material cel•lular i que és una substància considerada cancerígena per l’Agència Internacional de Recerca del Càncer (IARC). Es tracta, per tant, d’una amenaça que pateix no només el conjunt de la població, sinó particularment els treballadors i treballadores que cada dia s’hi exposen.

En aquest sentit, aquest estiu, el Jutjat Social 1 de Tarragona va dictar una sentència que reitera l’origen professional i la situació d’incapacitat permanent en grau total d’un extreballador afectat de càncer que treballava fent tasques de manteniment dels forns d’olefines presents a la planta química de REPSOL a Tarragona.

Aquesta sentència reforça la necessitat de tirar endavant, d’una vegada per totes, els estudis de la qualitat l’aire que siguin necessaris, per tal de poder fer una correcta diagnosi de la situació al Camp de Tarragona, i conseqüentment, prendre les mesures que siguin necessàries, tant pel bé de la població com dels mateixos treballadors.

18 d'octubre de 2016