La CUP-CC presenta una proposta de resolució per revertir la implantació del nou model del Sistema d’Emergències Mèdiques

Nacional

La CUP-Crida Constituent ha registrat una proposta de resolució per revertir la implantació del nou model del Sistema d’Emergències Mèdiques ja que considera que la […]


La CUP-Crida Constituent ha registrat una proposta de resolució per revertir la implantació del nou model del Sistema d’Emergències Mèdiques ja que considera que la implantació d’aquest model “és una reorganització del gran negoci que és la sanitat”.

La CUP-CC considera que “és un model basat en l’externalització del servei a empreses privades, a on es perd el control sobre la qualitat assistencial i les condicions de les treballadores. Són empreses subcontractades per fer una tasca en unes condicions, i amb uns requisits reiteradament incomplerts com han estat denunciant els sindicats: falta de formació, insalubritat laboral, precarietats contractuals, falta de recursos i material…”

La proposta de resolució de la CUP-CC insta al Departament de Salut a:

– Revertir la implantació del nou model del Sistema d’Emergències Mèdiques i avançar cap a un model de gestió, titularitat i provisió pública.

– Iniciar un procés de debat amb les professionals que es dediquen a les urgències i les emergències i les usuàries per determinar les necessitats i peculiaritats dels diferents territoris i comarques.

– El Parlament de Catalunya manifesta el suport als treballadors i treballadores del Sistema d’Emergències Mèdiques valorant la tasca que desenvolupen, la qual consisteix un servei bàsic, elemental i essencial per a la ciutadania.

La diputada Eulàlia Reguant, representat de la CUP-CC a la Comissió de Sanitat del Parlament de Catalunya, s’ha abstingut avui a les propostes de resolució sobre aquesta problemàtica a Lleida, Baix Empordà i Terres de l’Ebre ja que la CUP-CC considera que cal afrontar aquesta problemàtica des d’una visió global com es planteja en la proposta de resolució presentada per l’esquerra independentista.

“Cal anar més enllà, i no limitar-nos a buscar solucions parcials per territoris concrets. No ens podem limitar a posar pedaços a un model privatitzat que no respon a les necessitats assistencials. Cal defensar un Servei d’Emergències Mèdiques que sigui de gestió, titularitat i provisió públiques” ha reblat Reguant.

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LA CUP-CRIDA CONSTITUENT

Proposta de resolució sobre “Moció en favor de la sanitat pública de qualitat, en defensa d’un model de SEM digne”
Exposició de motius

Al mes de Gener passat es va instaurar definitivament el nou model de distribució del SEM (Servei d’Emergències Mèdiques), un nou model que es va començar a implementar el Novembre de 2015 a Lleida i que ha finalitzat aquest Gener passat a la província de Barcelona.  L’aplicació d’aquest model ha suposat el concurs públic més gran de la legislatura, amb un cost de 214 milions d’euros a l’any durant deu anys. A més, aquest model s’ha implementat sense consultar ni tenir en compte les opinions dels diferents territoris i treballadors del SEM que eren opinions força oposades al canvi i que defensen el model que hi ha hagut fins ara multi-disciplinar.
Aquest nou model general per tot el territori s’ha inspirat en el model ja vigent a la ciutat de Barcelona:

La ciutat de Barcelona compta amb un nombre de recursos assistencials extra-hospitalaris i hospitalaris que permet una ràtio d’actuació de 4-5min des de l’avís d’una emergència fins l’arribada del recurs. En les zones rurals, les ràtios d’actuació són de 15-20min com a mínim des de l’avís d’una emergència fins l’arribada del recurs. Hi ha una diferència de procediments assistencials en l’àmbit urbà versus l’àmbit rural, que fa incompatible aplicar el mateix model organitzatiu a tot el territori:

– Zona urbana entenem que les distàncies d’actuació i trasllat són molt curtes i permet uns equips assistencials més diversos en funció de l’avís.

– Zona rural on les distàncies d’actuació i trasllat són elevades. Cal mantenir un equip assistencial complet (metge, infermera, tècnic) dins un mateix recurs tècnic (Unitats de Suport Vital Avançat USVA) ja que el treball multi-disciplinar en les actuacions urgents forma part dels indicadors de qualitat imprescindibles (conegut com el Gold Estandard d’assistència en Urgències i Emergències).

El nou model de SEM no té en compte les singularitats i peculiaritats de les diferents comarques on els temps de desplaçament són molt superiors que en espais urbans.

Fruit de la posada en funcionament d’aquest nou sistema, se suprimeixen els equips multidisciplinars que han funcionat fins ara, i que són garantia de bona actuació en serveis extrahospitalaris. Tot i això, la presència de VIR en certes zones són un bon complement assistencial, però no poden suprimir a les unitats de SVA amb equip complet.

Aquest nou model afecta negativament al conjunt de la població ja que es poden trobar que els temps d’assistència augmenten, els territoris poden quedar àmpliament desatesos per un espai gran de temps, aboquen als diferents col·lectius a assumir tasques no pròpies i  no es garanteix una bona assistència en no tenir equip multidisciplinar.  

Indubtablement aquest model és una reorganització del gran negoci que és la sanitat. És un model basat en l’externalització del servei a empreses privades, a on es perd el control sobre la qualitat assistencial i les condicions de les treballadores. Són empreses subcontractades per fer una tasca en unes condicions, i amb uns requisits reiteradament incomplerts com han estat denunciant els sindicats: falta de formació, insalubritat laboral, precarietats contractuals, falta de recursos i material… De manera que l’externalització és una manera de mercantilitzar, en aquest cas també, el Servei d’Emergències Mèdiques.

No cal esperar resultats positius o negatius quan en molts territoris, col·lectius, plataformes, sindicats i professionals ja han manifestat la seva opinió en contra. Aquesta aplicació d’un model que no compta amb el suport de les persones que l’han d’aplicar i que són realment, aquelles que presten l’atenció urgent a la població en general.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de la CUP-Crida Constituent presenta la següent:

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya insta al Departament de Salut a:

a. Revertir la implantació del nou model del Sistema d’Emergències Mèdiques i avançar cap a un model de gestió, titularitat i provisió pública.

b. Iniciar un procés de debat amb les professionals que es dediquen a les urgències i les emergències i les usuàries per determinar les necessitats i peculiaritats dels diferents territoris i comarques.

2. El Parlament de Catalunya manifesta el suport als treballadors i treballadores del Sistema d’Emergències Mèdiques valorant la tasca que desenvolupen, la qual consisteix un servei bàsic, elemental i essencial per a la ciutadania.

31 de març de 2016