La CUP-CC reclama accelerar la renovació d’Antifrau i emprendre accions legals contra De Alfonso

Nacional

La CUP-Crida Constituent ha adreçat a la Mesa del Parlament i al Govern un petició en relació a l’Oficina Antifrau de Catalunya. L’esquerra independentista demana […]


La CUP-Crida Constituent ha adreçat a la Mesa del Parlament i al Govern un petició en relació a l’Oficina Antifrau de Catalunya. L’esquerra independentista demana que la creació de forma immediata del Mecanisme Català de Prevenció i Lluita contra la Corrupció i el Frau aprovat pel Ple del Parlament en la Moció 43/XI presentada per la CUP-CC.

La candidatura també reclama al Govern que es procedeixi en un termini màxim de quinze dies d’una candidatura per ocupar la direcció de l’Oficina Antifrau a l’empara del que preveu l’article 9.1 de la Llei tan aviat com avui s’hagi fet efectiva la destitució de l’actual director per part del Parlament.

En la petició també es reclama protegir l’Oficina Antifrau, amb les instruccions pertinents des del Departament d’Interior, adoptant les mesures cautelars adients per mantenir la integritat documental de l’Oficina Antifrau de Catalunya i evitar la possible destrucció de proves i documents per part de l’actual responsable de l’Oficina.

I, finalment, es demana la interposició de les accions legals en l’àmbit de la jurisdicció penal en l’exercici de l’acusació com a Parlament, conjuntament amb el Govern, contra De Alfonso pels possibles delictes d’infidelitat en la custòdia de documents, de violació de secret, de tràfic d’influències i de prevaricació, entre d’altres.

29 de juny de 2016