La Cup creix a Osona i el Ripòllès

Nacional

A les comarques d'Osona i el Ripollès la Cup ha experimentat un creixement molt important. S'ha passat d'una Cup a Vic fa quatre anys, a […]A les comarques d'Osona i el Ripollès la Cup ha experimentat un creixement molt important.


S'ha passat d'una Cup a Vic fa quatre anys, a cinc candidatures en

aquesta convocatòria electoral.- Concretament, enguany hi ha Cup a Vic , Montesquiu , Ripoll, Sant Joan de les Abadesses i Centelles (en aquest darrer cas, en coalició amb Independents per Centelles).


A la foto podeu veure una nombrosa representació de totes aquestes candidature.


 

9 de maig de 2007