La CUP debat sobre uns nous estatuts

Nacional

El proper diumenge, la Candidatura d'Unitat Popular debatrà sobre la proposta d'estatuts que ha elaborat una Comissió estatutària durant gairebé un any de treball. L'Assemblea […]El proper diumenge, la Candidatura d'Unitat

Popular debatrà sobre la proposta d'estatuts que ha elaborat una

Comissió estatutària durant gairebé un any de treball. L'Assemblea

Nacional que tindrà lloc a Manlleu té, per tant, com a principal punt

l'aprovació d'uns nous estatuts. Els i les militants de la CUP

formem part actualment d'unes candidatures municipals que s'inclouen

dins l'esquerra independentista dels Països Catalans.


Per tant, com a integrants d'un moviment polític ampli i plural, som conscients que una aposta tant forta com presentar-se a les eleccions autonòmiques als diferents parlaments del país, no pot ser una decisió presa d'un dia per un altre, sinó fruit d'un debat profund i conscient de l'estratègia marcada per la CUP i el conjunt del moviment.

A diferència dels partits burocratitzats i assentats en el poder des de fa tants anys, la CUP creu en una manera diferent d'entedre la política. La democràcia participativa, un model econòmic socialment just, el reconeixement de la igualtat i la solidaritat com valors socials, el reconeixement al dret a l'autodeterminació del poble català, entre d'altres lluites, són els motors que mouen i justifiquen l'existència de la CUP. El debat que tindrem diumenge no busca res més que enfortir i cohesionar la CUP com a alternativa real per a aquest país i no fer salts precipitats endavant. Tot el contrari, sense descartar res a llarg o curt termini, a dia d'avui la feina política de les Candidatures d'Unitat Popular s'ha de centrar en enfortir el projecte municipal de l'esquerra independentista amb l'aprovació d'uns estatuts que ens ajudin a avançar en la direcció correcta: la independència i el socialisme dels Països Catalans.

Candidatura d'Unitat Popular

24 de juny de 2008