La CUP denuncia la baixa qualitat democràtica de l’alcalde de Vic.

Nacional

La desídia de l’alcalde de Vic i la mala fe de la Junta Electoral Central van impedir que el regidor Nil Puigivila pogués participar amb […]


La desídia de l’alcalde de Vic i la mala fe de la Junta Electoral Central van impedir que el regidor

Nil Puigivila pogués participar amb normalitat al ple de l’Ajuntament de Vic que es va celebrar

aquest dilluns.

Després que Josep M. Vila d’Abadal trigués 15 dies a signar el certificat que havia de permetre a

la Junta Electoral Central expedir la credencial de regidor, aquesta no va acceptar la

documentació tot i que es complien tots els requisits que marca la normativa. Un cop aclarida, no

sense dificultats, aquesta qüestió, la JEC no va remetre la credencial fins el divendres passat, un

cop la convocatòria del ple d’aquest dilluns ja estava tancada. En converses amb la secretaria de

l’Ajuntament i d’acord amb l’alcalde, es va acordar que la presa de possessió es faria a l’inici del

ple. Un cop començat el plenari i degut a la negativa de la PxC a permetre el canvi d’ordre, es va

impedir que el nou regidor prengués possessió fins a la part final de l’esmentat ple, per la qual

cosa la CUP es va veure impedida d’exercir els seus drets democràtics amb plenitud durant bona

part de la sessió.

D’altra banda, a la Junta de Portaveus que es va celebrar el passat dilluns 30 de gener, es va

acordar que els regidors de la CUP podrien exercir el seu dret a no participar en les votacions de

les mocions presentades per la xenòfoba PxC sense necessitat d’haver de sortir del ple, tal com

es fa en molts altres ajuntaments catalans. A l’hora de votar la moció que el partit xenòfob i

espanyolista havia presentat al ple d’aquest dilluns, l’alcalde va trencar l’acord pres la setmana

anterior i va obligar la regidora de la CUP Georgina Rieradevall a sortir del ple si volia que el seu

vot no constés com a emès.

La CUP de Vic vol denunciar aquests fets, que demostren la baixa qualitat democràtica d’un

alcalde que no respecta els acords presos, encara que això vagi en contra del dret democràtic

dels regidors de la CUP a dur a terme amb plena llibertat la seva tasca com a representants

electes dels ciutadans de Vic. Així mateix, la formació independentista i d’esquerres lamenta que

els seus esforços per col·laborar amb l’equip de govern (en aquest mateix ple, la CUP va accedir a

CUP Vic – Sant Just, 4 baixos – 08500 VIC – 93 883 35 19 – [email protected]

modificar la moció d’ampliació de mercat del dissabte amb la voluntat d’arribar a un acord de

consens) siguin correspostos amb el menyspreu institucional que representen aquests

incompliments de l’alcalde de la ciutat, mentre que la connivència entre l’equip de govern de la

ciutat i la formació xenòfoba PxC és cada cop més patent, tal com es va demostrar en aquest ple,

en què les coincidències de vot es van fer paleses en la majoria de les mocions que es van posar

a votació.

Vic, 7 de febrer de 2012

7 de febrer de 2012