Les CUP: expressió d’un poble en marxa

Nacional

Per Xavier Oca Baradad, del Secretariat Nacional de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) En les properes eleccions del 27 de maig, la Candidatura d'Unitat Popular […]Per Xavier Oca Baradad, del Secretariat Nacional de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP)


En les properes eleccions del 27 de maig, la Candidatura d'Unitat

Popular (CUP) serà present a 50 municipis dels Països Catalans. En la

majoria dels casos (36), les nostres candidatures es presenten amb la

sigla CUP, mentre que en la resta ho fan integrades dins plataformes

més àmplies que apleguen diferents sensibilitats de cada vila o ciutat.


 


Però, fet i fet, i en bona part a causa d'un sistema comunicacional que

confon informació amb propaganda i que condemna a l'ostracisme les

opcions sense representació parlamentària, amb la intenció de perpetuar

una mena de casta política immobilista, són moltes les ciutadanes i

ciutadans que encara no coneixen aquest projecte polític. Mirarem

d'explicar-lo.

Les Candidatures d'Unitat Popular (CUP) són candidatures d'esquerres i

independentistes que apleguen persones implicades en el teixit social i

en el treball dia a dia en defensa del territori, dels drets socials,

de la llengua i la identitat nacional…


La CUP és l'expressió dels sectors cada cop més nombrosos del nostre

poble conscients que l'autonomisme és un cul de sac i que un futur de

justícia, igualtat i llibertat tan sols és possible si es trenca amb

l'actual sistema de dominació i es guanya la independència política.

La CUP fa política independentista. Com ha reconegut fins i tot el seu

principal impulsor, els estatuts són una via morta mentre ens trobem

sotmesos al marc imposat per les constitucions espanyola i francesa,

que divideixen el nostre poble, en consagren la seva explotació i ens

neguen el dret polític fonamental. Davant d'això no s'hi val a reformar

la gàbia o a mirar d'acomodar-nos-hi, sinó que hem d'acumular forces,

desvetllar consciències i organitzar el nostre poble per exercir el

dret d'autodeterminació.


La CUP fa política d'esquerres. Alliberats de la

hipoteca que suposa la dependència del diner públic administrat pel

PSOE per a la nostra supervivència política i personal, denunciem el

continuïsme de les polítiques socials del tripartit respecte a les de

CiU, la seva incapacitat de garantir el dret a l'habitatge i la seva

aposta per les xarxes privades en els camps de l'educació i la sanitat.

Des de la CUP defensem la implicació dels ajuntaments en les polítiques

socials, en el desplegament de mesures d'integració i reequilibri,

contra el fracàs escolar i l'exclusió, en la defensa dels serveis

públics.


Els ajuntaments no poden continuar actuant com un

especulador més damunt del territori, sinó que l'han de protegir i han

de garantir l'accés universal a l'habitatge en condicions dignes. En

lloc de continuar fent el joc als lobbies del ciment i el petroli que

reclamen més autopistes, cal fixar la prioritat en el desplegament

d'una xarxa de transport col·lectiu que garanteixi l'accés de tothom a

la feina, als serveis i equipaments i a un entorn natural protegit.

Des de la CUP som ben conscients que ni la cultura, ni les polítiques

culturals, no són pas neutres. Cal afavorir la creativitat i garantir

l'accés de tothom als bens culturals, promovent el pensament crític i

la pluralitat comunicativa. Els ajuntaments han d'apostar sense embuts

per fer de la llengua catalana una eina de treball, de convivència i

d'identitat col·lectiva.


El nostre compromís és, en resum, el d'avançar des

de viles i ciutats en la construcció nacional dels Països Catalans. De

bracet amb un poble viu i participatiu, amb una xarxa associativa

enfortida i compromesa, les CUP començarem a fer possible el que cal:

posar les institucions al servei dels interessos populars i d'un

projecte de justícia social i llibertats democràtiques. 

25 de maig de 2007