La CUP impulsarà el Consell local per a l’alliberament LGT de Girona i declararà Girona ciutat per la diversitat sexual

Nacional

  Coincidint amb el 17 de maig, dia internacional contra l’homofòbia, la CUP fa públiques les seves propostes contra la discriminació cap a lesbianes, gais […]


  Coincidint amb el 17 de maig, dia internacional contra l’homofòbia, la CUP fa públiques les seves propostes contra la discriminació cap a lesbianes, gais i transsexuals.
 La CUP, que té el suport de Reagrupament, es compromet a dur a terme polítiques actives contra l’homofòbia i la transfòbia, donant suport actiu al moviment d’alliberament LGT de la ciutat de Girona. La formació constata que malgrat la intensa lluita duta a terme per les organitzacions per l’alliberament LGT, l’homofòbia i la transfòbia continuen ben presents al nostre context més immediat. Per la CUP cal dedicar molts més esforços a la lluita per l’alliberament LGT i exigir la col·laboració activa i compromesa de les institucions públiques.
 Els independentistes proposen declarar Girona ‘ciutat per la diversitat sexual i contra l’homofòbia i la transfòbia’. Una de les iniciatives més destacades, en aquest sentit, és la creació del Consell local per a l’alliberament LGT de Girona, on hi participarien diverses institucions de l’administració pública així com les organitzacions d’alliberament LGT. Aquest organisme serviria per acordar amb l’Ajuntament formes de treballar eficaçment contra l’homfòbia i per acordar les polítiques públiques – amb consens de les entitats – sobre aquest àmbit.
 A més, la CUP vol potenciar espais d’oci no consumista on el col·lectiu LGT pugui expressar-se en llibertat, buscar mecanismes de discriminació positiva d’accés a l’habitatge i a les borses municipals de treball per a persones que hi hagin tingut dificultats per raó de la seva opció sexual, garantir que als diversos espais municipals per a joves de la ciutat es treballi per a la normalització del fet LGT, així com que s’hi millorin els protocols d’acollida a adolescents i joves lesbianes, gais i transsexuals. Entre les propostes, també destaca la de garantir que la Policia Municipal tingui i compleixi protocols per a atendre casos d’homofòbia i de transfòbia que assegurin una bona i justa atenció de les persones afectades per atacs episodis de discriminació.
 Per altra banda, i coincidint amb el 17 de maig, dia internacional contra l’homofòbia, la CUP anima a les gironines i als gironins a participar als diferents actes que s’han convocat per a reivindicar la jornada (com ara la xerrada organitzada per la Comissió Unitària 28 de juny de Girona).

16 de maig de 2011