La CUP insta a la Generalitat a prendre mesures urgents per millorar la prevenció d’incendis

Nacional

La CUP Crida Constituent ha presentat avui una proposta de resolució al Parlament de Catalunya en referència al Gran Incendi Forestal que ha afectat a […]


La CUP Crida Constituent ha presentat avui una proposta de resolució al Parlament de Catalunya en referència al Gran Incendi Forestal que ha afectat a la Ribera d’Ebre, el Segrià i les Garrigues per tal de que es facin efectives mesures de forma urgent per la prevenció d’incendis forestals. 

El Gran Incendi Forestal (GIF) que ha afectat a la Ribera d’Ebre, el Segrià i les Garrigues, i que ha calcinat més de 5.000 hectàrees, posa de manifest les deficiències que en matèria de prevenció d’incendis tenim com a país. A partir d’ara caldrà, per una banda, posar tots els mitjans disponibles per ajudar aquest territori a recuperar-se quan abans millor d’aquesta situació, i per altra, començar a posar les bases en matèria de prevenció d’incendis per intentar evitar una altra tragèdia com aquesta.

La Generalitat de Catalunya destina un 90% de la despesa en incendis dels últims 15 anys en l’extinció. Només 1 de cada 10 euros es destina a la prevenció d’incendis. 

Tots els experts en matèria d’extinció d’incendis tenen clar que en cas de grans incendis forestals per més mitjans d’extinció que disposin, resulta molt difícil controlar un incendi si no es compta amb un territori que ajudi en aquesta tasca. En concret, es refereixen a la necessitat de tenir un mosaic paisatgístic agroforestal, que mantingui unes estructures forestals resistents davant els incendis (franges, zones de baixa càrrega de combustible, etc.), i que contingui conreus actius que actuïn com a tallafocs i/o ajudin a sectoritzar incendis.

Una de les eines que disposen les grans masses forestals del país per intentar previndre els grans incendis forestals son els Plans de prevenció d’incendis (PPI) en els Perímetres de Protecció Prioritària (PPP). Justament, la major part de la zona afectada pel greu incendi forestal de la Ribera d’Ebre no està integrada en cap PPP, i per tant no ha pogut desenvolupar cap actuació en matèria de prevenció de grans incendis forestals. I es tracta d’un territori amb una continuïtat i estructura de la massa forestal que el fa molt vulnerable davant un gran incendi. En concret, resten fora de cap PPP el nord-oest del municipi de Flix, el nord del municipi de Riba-roja d’Ebre, el sud dels municipis de La Granadella, Llardecans, Maials, Seròs i la Granja d’Escarp, l’oest del municipi de Bovera, i la totalitat del municipi d’Almatret.

Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a:

  1. A abordar la gestió dels incendis forma global prioritzant la revisió i modificant dels límits dels Perímetres de Protecció Prioritària (PP) actuals i la redacció de tots els PPP que no estan redactats en un termini màxim d’un any.
  2. En el termini de 90 dies presentar un pla d’actuació urgent per a la restauració de la zona afectada per l’incendi de la Ribera d’Ebre. Aquest pla hauria d’incloure arranjament de camins, millora de punts d’aigua, retirada de vegetació morta d’indrets problemàtics com vores de camins o fons de barrancs, ajudes a fons perdut per a la reposició de vehicles i recuperació/reconstrucció d’equipaments agraris malmesos, etc. 
  3. En el termini de 90 dies delimitar un Perímetre de Protecció Prioritària al sector nord de la Ribera d’Ebre i sud del Segrià, que englobi les masses forestals del nord-oest del municipi de Flix, el nord del municipi de Riba-roja d’Ebre, el sud dels municipis de La Granadella, Llardecans, Maials, Seròs i la Granja d’Escarp, l’oest del municipi de Bovera, i la totalitat del municipi d’Almatret, que se n’elabori el corresponent Pla de Prevenció d’Incendis, i que se’l doti pressupostàriament per a la seva execució.
  4. Incrementar les partides pressupostàries destinades a la prevenció d’incendis tendint a un equilibri progressiu entre el percentatge destinat a extinció i el destinat a prevenció, assolint l’equilibri total en un període de 5 anys garantint també la dotació pressupostària per les actuacions planificades als PPP. 
28 de juny de 2019