La CUP insta al Govern a crear una empresa farmacèutica pública

La CUP Crida Constituent porta al ple monogràfic de la Covid19 i de reconstrucció del Parlament de Catalunya una proposta de resolució per crear una […]


La CUP Crida Constituent porta al ple monogràfic de la Covid19 i de reconstrucció del Parlament de Catalunya una proposta de resolució per crear una empresa Farmacèutica pública propietat de la Generalitat de Catalunya. 

La formació considera necessari l’impuls d’una empresa farmacèutica pública per tal de garantir la seguretat dels medicaments, acabar amb els desabastiments, reenfocar la investigació, millorar la transparència i afavorir el control dels preus. 

Els anticapitalistes critiquen que la indústria farmacèutica se centra exclusivament en la rendibilitat a l’hora de desenvolupar medicaments i productes sanitaris i que es prima l’obtenció de beneficis per sobre la salut de la població. És per això, que aquesta iniciativa política té l’objectiu de posar fi a aquestes situacions ja que una empresa farmacèutica pública garantiria l’accessibilitat a tots els medicaments d’eficàcia provada malgrat aquests no tinguin rendibilitat empresarial i eliminaria l’especulació amb medicació, amb un control dels preus. 

Per altra banda, la gestió i control públic d’una farmacèutica permetria millorar la qualitat dels productes a comercialitzar. És habitual que la indústria farmacèutica externalitzi la producció de medicaments a països on els controls de seguretat són ments rigorosos per tal d’abaratir-ne els costos. 

“La preocupació exclusiva de les farmacèutiques són els seus beneficis i no la salut de la població. El millor mecanisme que tenim actualment perquè no s’anteposi el lucre a la vida, no només amb un tema tan cabdal com és la vacuna per la COVID-19, és precisament poder-nos dotar d’una empresa farmacèutica pública”, ha assegurat la diputada Maria Sirvent. 

Finalment, un reenfocament de la investigació permetria que les primeres fases dels estudis elaborats en entitats públiques retornés en forma d’inversió futura a l’administració pública. 

 

2 de juliol de 2020