La CUP de Martorell celebra el seu segon punt de trobada

Nacional

Dissabte passat la CUP de Martorell va celebrar el segon punt de trobada, “Lluites contra l’especulació des dels municipis” juntament amb un representant de la […]


Dissabte passat la CUP de Martorell va celebrar el segon punt de trobada, “Lluites contra l’especulació des dels municipis” juntament amb un representant de la CUP de Vilanova i la Geltrú i dos membres de Martorell Viu.

Durant les exposicions, es va fer anàlisi des de la perspectiva urbanística i ambiental a Vilanova i a Martorell i es van exposar les dinàmiques que s’han seguit a tots dos municipis en contra de les politíques especuladores i depredadores al territori.

Es van posar a debat els efectes de l’especulació sobre el medi i sobre el dret a l’habitatge, coincidint en la necessitat de generar dinàmiques participatives vinculants i de primar la sostenibilitat ambiental per davant dels interessos econòmics de constructores i promotores.

La primera intervenció va ser a càrrec de Marc Font, de la CUP de Vilanova i la Geltrú, el qual va explicar la feina d’anàlisi i difusió dels plans expansionistes planejats des de l’Ajuntament i la Generalitat, per tal de treure al debat públic les implicacions de projectes com el de la Platja Llarga, el Pla Territorial Metropolità de Barcelona oel traçat de la línia orbital ferroviària, per tal de preservar els espais naturals que travessa.

A Vilanova i la Geltrú, la CUP hi té un regidor des de les passades eleccions.

Representant la CUP de Martorell, Neus Montaner va explicar les implicacions de les transformacions urbanes que es plantegen a l’Horta de la Vila i a la Sínia, amb l’aplicació de les Àrees Residencials Estratègiques (ARE) a Martorell, així com els perquès de l’oposició al projecte que s’ha efectuat des de la CUP:

Aquest projecte implica un creixement desmesurat i innecessari, a la vista dels aproximadament 1000 habitatges buits que existeixen al poble.

Cal evitar, doncs, que el lucre de constructores i promotores, o el xantatge amb equipaments siguin els motors de qualsevol canvi en el territori, i evitar que l’habitatge es converteixi en una mercaderia.

Cal que les polítiques urbanístiques parteixin d’un consens responsable a la ciutadania, que ha de ser la protagonista en la presa de decisions sobre el model de poble que volem, amb una visió integral i integradora, i sobretot respectuosa amb el medi.

Cal protegir l’Horta de la Vila de l’edificació, perquè es tracta d’una zona fluvial que mereix protecció a causa de la biodiversitat que existex al riu, i sobretot perquè es tracta d’una zona inundable.

Des de Martorell Viu, Alfred Belles i Rafa Díez van explicar l’anàlisi de la sostenibilitat dels projectes urbanístics que hi ha a Martorell, fent referència a la necessitat de preservar els espais d’horta per a permetre el consum de proximitat i disminuir la producció d’emissions de carboni.

També van explicar per què l’Horta de la Vila és necessària per a la sostenibilitat dels ecosistemes fluvials i dels aqüífers, i per què la inundabilitat dels terrenys es necessaria per a la recàrrega d’aquests darrers. L’aparcament sota del pont del riu Anoia ha impermeabilitzat els sòls, afectant així l’aqüífer i la diversitat.

També van posar de manifest, com a reflexió entorn de l’ARE, que les polítiques urbanístiques estan generades per la lògica especulativa, i no per la lògica de la sosteinibilitat, que mai s’accepta en els processos de participació durant la tramitació dels insturments de planejament.

El debat posterior va girar entorn de la necessitat de crear processos participatius vinculants, sobre com s’especula amb l’energia o l’aigua, i sobre el poder del mercat sobre l’habitatge.

Es va cloure l’acte recordant la convocatòria pel proper 30 d’abril del punt de trobada sobre participació “Municipalisme i democràcia participativa”.

12 d'abril de 2011