La CUP-NCG insta al Govern a garantir la interrupció voluntària de l’embaràs al sistema sanitari públic

Els anticapitalistes denuncien que el 97% dels avortaments instrumentals es derivin a clíniques privades


La CUP-NCG ha presentat avui en una roda de premsa una moció sobre el dret a l’accés a la interrupció voluntària de l’embaràs (IVE) al sistema sanitari català, que insta al govern de la Generalitat a anul·lar tots els convenis amb centres on es practica l’objecció de consciència i a garantir la interrupció voluntària de l’embaràs al sistema sanitari públic, davant la derivació constant a centres privats i concertats. La moció es debatrà al ple de la setmana vinent. 

Onze anys després de l’aprovació de la Llei de l’avortament, la Generalitat de Catalunya encara no ha integrat la pràctica de la Interrupció Voluntària de l’Embaràs (IVE) dins la cartera de serveis dels centres sanitaris públics. A Catalunya, el 97% dels avortaments quirúrgics o instrumentals es deriven a clíniques privades, on el departament de Salut destina prop de 3 milions d’euros anuals a l’externalització d’aquest servei.

Aquesta situació s’agreuja a les comarques catalanes on no hi ha centres privats que ofereixin aquest servei. Segons les dades de l’Observatori de Drets Sexuals i Reproductius, durant el 2018 a Catalunya, 482 dones van haver de desplaçar-se fora de les seves comarques per poder interrompre l’embaràs, recorrent centenars de quilòmetres per sotmetre’s a un avortament quirúrgic. Selene Alberich, representant de la CUP de les Terres de l’Ebre, ha denunciat que els desequilibris territorials d’accés a aquest dret tenen origen en “l’aposta per part del Departament de Salut de delegar en la sanitat privada el mètode d’avortament quirúrgic, ja que deixa els territoris més perifèrics desprovistos d’aquest servei en no haver-hi clíniques especialitzades”. 

A més, centres hospitalaris amb patronats relacionats amb l’església practiquen l’objecció de consciència en els avortaments com a consigna de la direcció, tot i que l’objecció institucional és una pràctica no reconeguda per la llei. Gemma Tomàs, representant de la CUP a la Catalunya Central, ha denunciat que “Salut està finançant centres hospitalaris que practiquen l’objecció de consciència amb total normalitat”. 

Per tal de garantir l’accés al dret a la interrupció voluntària de l’embaràs (IVE) al sistema sanitari català, la CUP-NCG insta al Govern a crear unitats especialitzades en la IVE als hospitals de referència de ca­da regió sanitària, amb l’objectiu que les IVEs s’assumeixin des de la sa­nitat pública i no siguin derivades a centres privats i concertats en tots els territoris, i a crear ASSIR autoritzats per dur a terme avortaments farmacologics en totes les regions sanitàries, per tal que l’opció d’elecció del mètode farmacològic o instrumental sigui igualitària i escollida per la dona. 
La formació també insta al departament de Salut a anul·lar els convenis públics o con­tractes en centres sanitaris on es practiquen objeccions de consciència com a mandat institucional, en molts casos avalades pels patronats dels centres on l’església en forma part.

Finalment, l’objectiu de la CUP és garantir que l’accés al dret a l’avortament sigui igualitari, accessible, adaptat i de proximitat per a tota la ciutadania, i per això també reclama el desplegament del Reglament de la Llei 9/2017 d’universalització de la sani­tat a Catalunya. 

 

15 de juliol de 2021