La CUP pregunta sobre les aules d’estudi i la recollida de residus als barris de muntanya de Molins de Rei

Nacional

En el ple municipal del 26 de gener de 2012 la CUP va preguntar sobre les aules d’estudi habilitades a la Biblioteca Municipal i sobre […]


En el ple municipal del 26 de gener de 2012 la CUP va preguntar sobre les aules d’estudi habilitades a la Biblioteca Municipal i sobre la recollida de residus perillosos en els barris de muntanya. Aquestes preguntes són resultat de diverses peticions de vilatans i vilatanes i que la CUP ha volgut traslladar al ple municipal. Les preguntes les podeu llegir a continuació. La resposta per part del govern municipal ens arribarà per escrit en el proper ple municipal.

 

PREGUNTA DE LA CUP SOBRE LA RECOLLIDA DE RESIDUS PERILLOSOS ALS BARRIS DE MUNTANYA

 

En més d’una ocasió hem pogut observat en els últims anys com la recollida de residus perillosos en el Barris de Muntanya no es realitzen amb la rapidesa que seria desitjable.

Concretament aquesta setmana passada vàrem observar un pila de trossos d’una teulada de fibrociment d’amiant, més conegut com a Uralita, que segons sembla ja fa dies que es troben al costat dels contenidors de l’Av. Verge de Montserrat cantonada amb C/ Barranc del Llop.

Per tot això volem fer les següents preguntes:

1. Quin protocol d’actuació té l’Ajuntament de Molins de Rei per retirar aquests residus de la via pública?

2. Per quin motiu es triga tant en efectuar la recollida?

3. Existeixen informes tècnics municipals alertant de situacions com aquestes? Demanem que se’ns facilitin aquests informes.

 

PREGUNTA DE LA CUP SOBRE LES AULES D’ESTUDI

Durant els períodes d’exàmens l’Ajuntament de Molins de Rei habilita uns horaris específics a la bibioteca municipals per fer Aules d’Estudi.

Diferents persones usuàries s’han adreçat al grup municipal de la CUP perquè entenen que la Biblioteca Municipal no compta amb suficients endolls per poder connectar els ordinadors portàtils.

Entenent que avui en dia les formes d’estudi han evolucionat i es fa necessari l’ús d’ordinadors portàtils creiem que les aules d’estudi s’han d’adaptar.

Per tot això, des del grup municipal de la CUP, volem realitzar el següent prec:

Que es realitzi una enquesta a les persones usuàries per tal de poder detectar posibles deficiències com la manca d’endolls.

Que es busquen solucions per ampliar els punts d’alimentació per poder connectar-hi els ordinadors portàtils en períodes de temps concrets.

Si teniu qualsevol pregunta, queixa o suggeriment que volgueu que traslladem al ple municipal ens ho podeu fer arribar al correu electrònic [email protected]

2 de febrer de 2012