La CUP presenta una moció al Consell Comarcal de l’Alt Penedès per la millora democrática i la transparencia.

Nacional

La crisi econòmica des de fa temps ha esdevingut una crisi social, institucional i política. Per tant, no es pot pretendre revertir la situació actual […]


La crisi econòmica des de fa temps ha esdevingut una crisi social, institucional i política. Per tant, no es pot pretendre revertir la situació actual d’atur creixent, retallades en serveis públics, endeutament i empobriment de la massa social dels països del sud d’Europa sense afrontar una transformació de la societat, i per tant, de les institucions i el sistema polític que no han servit per evitar la crisi ni han estat capaços de donar-hi resposta.

Les administracions locals no escapen d’aquesta situació i són les institucions on més es trasllada la tensió degut a la manca de mitjans propis, a la imposició de mesures antidemocràtiques i antisocials a través de legislació estatal i autonòmica, i la demanda de solucions per part de la ciutadania.

Aquesta tensió s’acaba translladant també en una part dels treballadors/es públics que per una banda, veuen reduïdes les seves prestacions, però sobretot perquè no disposen dels instruments i mitjans mínims necessaris per donar una resposta adequada la demanda social.

No obstant això, més enllà de les retallades i la disminució de treballadores i treballadors de l’administració pública, no es fan visibles canvis ni reformes de les administracions d’acord amb el discurs après de servei i proximitat. Es segueixen utilitzant les institucions per mantenir estructures de partit, col·locant quadres en diferents espais, ja sigui càrrecs electes o de confiança.

A través d’aquesta moció es proposem diferents mesures per tal de retornar el treball institucional a la ciutadania i iniciar un canvi cap a la democratització institucional a partir dels mitjans que encara disposem i de la capacitat que siguem capaços d’adaptar-nos a les necessitats de la comarca.

1. Eliminar la partida econòmica i la retribució del coordinador de govern i coordinadors de grup a càrrec del Consell Comarcal o qualsevol administració.

2. Reduir en un 50% la partida d’òrgans de govern que inclou la retribució del president i les vicepresidències.

3. Reduir de 500 euros a 200 les indemnitzacions als portaveus.

4. Convocar un procés d’Audiència Pública per exposar el compliment i els projectes pendents del Pla d’Acció Comarcal i l’acció de govern, a càrrec dels responsables polítics de cada àrea, gerent i caps de servei, en les sessions que es considerin oportunes i dins del primer trimestre de cada any.

5. Obrir un procés de debat participatiu per la revisió i propostes de reforma institucional a nivell comarcal i de vegueria, amb els treballadors/es de l’administració comarcal, els municipis i la població per tal de fer que el Consell Comarcal, la Mancomunitat Penedès Garraf i tots els òrgans supramunicipals, siguin més transparents i estiguin al servei i sota control democràtic de la ciutadania.

21 de desembre de 2012