La CUP presenta les principals propostes d’actuació política d’àmbit sectorial

Nacional

HTML Editor – Full Version Els grups de treball sectorial de la CUP han estat els encarregats d'elaborar un document que recull les principals propostes […]
HTML Editor – Full Version
Els grups de treball sectorial de la CUP han estat els encarregats d'elaborar un document que recull les principals propostes d'actuació política sectorial de l'organització i que se sintetitza en forma de càpsula audiovisual. L'elaboració de les propostes programàtiques era un encàrrec que l'organització va fer als grups de treball a l'Assemblea Nacional celebrada el 17 de març de 2013 a Olot.

Procés obert i participatiu

El procés d'elaboració de les propostes ha estat obert i participatiu. D'una banda, cada grup ha convidat persones o col·lectius als debats que han fet durant el procés per elaborar la diagnosi i les propostes d'actuació.  D'una altra banda, a nivell nacional, la CUP ha organitzat diversos espais de debat oberts on han participat els grups de treball: Primera Trobada d'Unitat Popular (dissabte 30 de novembre de 2013) i els Punts de Trobada per la Unitat Popular (dissabte 10 de maig de 2014). Finalment, el 13 de juliol de 2014 la CUP va ratificar en Assemblea Nacional Ordinària aquests documents programàtics elaborats pels grups de treball.

El document resultant és una versió esquemàtica de la feina que ha fet cada grup de treball, ja que la majoria tenen documentació complementària més detallada i extensa que inclou anàlisi de la situació i propostes molt més desenvolupades.

Els grups de treball sectorial de la CUP

Els grups de treball sectorial de la CUP són els espais de debat des d'on l'organització basteix el seu discurs en àmbits concret. Són espais oberts on hi participa tant militància de la formació com altres persones que volen participar en l'elaboració conjunta de les propostes de la CUP. A més, aquests grups també donen suport a la CUP en la seva acció política, tant d'àmbit local com territorial, autonòmic i nacional.

 


 

Documents programàtics

 
14 de gener de 2015