La CUP presenta una proposta integral d’Ordenances Fiscals pel 2012

Nacional

La proposta de la CUP per les ordenances fiscals marca tres principis bàsics, descomptes molt importants per a les famílies més desafavorides, un augment de […]


La proposta de la CUP per les ordenances fiscals marca tres principis bàsics, descomptes molt importants per a les famílies més desafavorides, un augment de la progressivitat en les taxes i impostos i una racionalització de les mateixes. La proposta de la CUP no només es basa en esmenes a la proposta de taxes del govern sinó que ha proposat un model integral d’ordenances fiscals.

La situació actual de les finances municipals amb les rebaixes d’ingressos tant pel que fa a transferències de l’estat com als d’impostos i taxes per obres, plusvàlues o activitats fa impossible congelar les ordenances fiscals com s’ha fet en els darrers dos anys. És per això, que la candidatura demana un esforç tant a les rendes més altes com a les empreses de la ciutat que facturen més d’un milió d’euros. La CUP creu que és un esforç imprescindible si es vol assegurar la prestació de serveis sobretot pels vilanovins més necessitats i no empitjorar la tresoreria municipal.

Entre les propostes més destacades hi ha la bonificació del 50% en l’IBI i la brossa de les famílies i persones amb menys recursos de la ciutat i l’equiparació dels beneficis fiscals de les famílies monoparentals amb els de les famílies nombroses. Per contra la CUP proposa un augment progressiu de l’IBI segons el valor cadastral dels pisos amb un augment de l’IPC per a la majoria d’habitatges de la ciutat.

La CUP també treballarà per aconseguir unes taxes més racionals i justes i per exemple demana que es faci un replantejament general de l’impost sobre la brossa, “no pot ser que un restaurant de 900m2 només pagui només un 40% més que un bar de 50m2”, o la universalització de la taxa de clavegueram, que actualment només la paguen aquelles famílies que s’abasteixen de la companyia municipal d’aigües. Per altra banda, la CUP planteja rebaixes en la llicència d’activitats segons el tipus de negoci i la zona on s’ubiqui.

Paral·lelament al debat estricte d’ordenances fiscals, la CUP també demana altres passos endavant al govern municipal, com és la redacció d’un Reglament de Pisos Buits que permeti el recàrrec del 50% de l’IBI sobre els immobles buits ‘amb caràcter permanent’ que ja recullen les ordenances, taxa que busca augmentar el parc d’habitatges de lloguer.

Aquestes i altres són les propostes que la CUP ha defensat aquest dimecres en la segona Comissió de l’Ajuntament per les ordenances fiscals, davant d’una proposta del govern certament escassa i poc treballada, i davant la pràctica absència de propostes per part de la resta de grups municipals. Per a la CUP, però, més enllà de les legitimitats i deures, de si el govern hauria de dur una proposta més treballada i avalada, o de si la resta de l’oposició hauria o no de passar de l’estadi de queixar-se, la prioritat és encarar la crisi amb feina i sense excuses, cadascú des de l’òptica que sigui. Nosaltres ho fem des d’una òptica d’esquerres, així com de manera responsable i realista.

27 d'octubre de 2011