La CUP proposa una nova estructura organitzativa per a la Patum de Berga

Nacional

En la reunió del Patronat de la Patum celebrada a Berga el divendres 11 de novembre de 2011, la CUP ha proposat una nova estructura […]


En la reunió del Patronat de la Patum celebrada a Berga el divendres 11 de novembre de 2011, la CUP ha proposat una nova estructura organitzativa per a la Patum.

El Patronat de la Patum fou constituït el 24 d’abril de 2001. Al llarg d’aquests 10 anys, molts patumaires han dedicat generosament els seus esforços al Patronat, amb la finalitat d’administrar, conservar i coordinar el desenvolupament La Patum. Cal valorar tota la feina feta fins ara. Tanmateix, han passat 10 anys i, actualment, es podria millorar l’estructura organitzativa que governa La Patum. La societat canvia, la festa també i, per tant, cal que també evolucioni la seva organització, adaptant-se als nous temps. És per això que proposem una nova estructura que administri i coordini La Patum amb la major efectivitat possible, adaptada als temps actuals i amb una clara voluntat de comunicació i transparència. És un punt de partida obert a matisos però pensat per dotar de la millor organització possible ala festa de tots els patumaires. 

 

Cada comissió/grup portarà el seu propi ritme de treball, adequat a les necessitats de cada àmbit.

 

Òrgan de Govern

Junta operativa formada per 6-8 persones que permeti prendre decisions amb celeritat i legitimitat. Amb relació directa amb tots els grups o comissions.

 

Comparses

Grup format per persones relacionades directa i indirectament amb les comparses. Amb l’objectiu de vetllar per les coreografies, el manteniment de la imatgeria, el bon desenvolupament de les passades i la Patum a la Plaça, proposar els títols de patumaire, vetllar per la seguretat, compliment de la normativa del foc…

 

Finançament i Màrqueting

Grup que s’encarregui de vetllar per al millor finançament per a la festa, buscant fonts i fórmules, patrocinadors, possibles convenis… amb l’objectiu de promocionar la festa i la ciutat conjuntament amb els sectors del comerç i l’hostaleria.

 

Comunicació

Comissió amb la tasca, donar a conèixer què s’està fent, respondre peticions, emetre comunicats de les decisions d’interès. Gestió de les xarxes socials, llocs web, dispositius mòbils, senyals de televisió…

 

Patum Infantil

Associació que s’encarrega de la preparació, realització i avaluació de la Patum Infantil.

 

Juntament amb una altra proposta de reorganització, es debatrà la nova estructura que es ratificarà en la propera reunió del Patronat, prevista pel 13 de gener de 2012.

12 de novembre de 2011