La CUP qüestiona la nova il·luminació del Passeig Ramon Vall de Navàs

Nacional

La Candidatura d’Unitat Popular de Navàs es mostra molt crítica amb el resultat de la nova il·luminació del Passeig Ramon Vall de Navàs. La formació […]


La Candidatura d’Unitat Popular de Navàs es mostra molt crítica amb el resultat de la nova il·luminació del Passeig Ramon Vall de Navàs. La formació opina que s’hauria d’haver apostat per la teconologia LED i creu que ha estat una operació de malvaratament de diners públics

Les obres del Passeig de Ramon Vall ja han finalitzat. Són unes obres pagades amb els fons del FEOSL, o sigui els projectes de nivell local promoguts pel govern espanyol, anomenats “plans Zapatero”, que teòricament han permès en aquest període de crisi donar feina a gent aturada i millorar aspectes de les poblacions. Els projectes havien de tenir però una base fonamentada en la reducció del consum, inversió en energies renovables, la modernització tecnològica, etc.

Per la CUP, ja és qüestionable la renovació del Passeig de Ramon Vall en la seva totalitat i la de tota la seva il.luminació pública. Segons la formació hi havia projectes molt més innovadors i necessaris com ara començar a fomentar les vies verdes al voltant de Navàs. L’Ajuntament va decideir que calia prioritzar l’estalvi energètic i que això és motiu suficient per la renovació del passeig fins al punt de destinar-hi la major partida pressuspostària del FEOSL pel municipi de Navàs (244.280’97 € +IVA).

La CUP no entén com una inversió d’aquesta magnitud, no ha servit per invertir en la tecnologia que actualment és la més moderna i en la qual a nivell de semàfors ha substituït gairebé la totalitat de la il.luminació existent. És la tecnologia LED que hagués suposat una reducció del consum de les faroles del passeig d’un 84% (40W) respecte a les que hi havia (250W), i mantenint la intensitat lumínica de les antigues faroles. El LED redueix espectacularment el consum però no es veu afectat en la intensitat lumínica. Segons la CUP, el que s’ha fet per part de l’Ajuntament ha estat posar unes faroles de baix consum de vapor de sodi que inicialment consumien 80W amb la qual cosa es reduïa el consum en un 68%, però que ja han hagut de ser rectificades en la seva intensitat lumínica dues vegades per les queixes de falta de llum que hi ha hagut, i tota aquesta inversió al final ha servit només per tenir unes faroles amb un consum d’uns 120W amb una reducció del consum de poc més del 50%. Ens preguntem: no hauria estat millor apostar directament pels LED si igualment ens hem quedat a mig camí? Hagués estat el millor tenint en compte el pressupost total del projecte, la moléstia en mesos d’obres que això ha suposat, i sabent que no hi hagués hagut els problemes de rectificació de la intensitat lumínica que s’han hagut de fer sobre la marxa en posar les faroles de vapor de sodi. Es fa difícil entendre els criteris tècnics que s’han seguit per no apostar pels LEDS i en tot cas ho considerem un error.

Hi ha un últim aspecte a tenir en compte. La CUP ha demanat pressupost del cost aproximat de les faroles de vapor de sodi que s’han posat que és  d’uns 600€/unitat. Ahora ha demanat també el preu de les faroles de 40W de LED que s’hi podien haver posat i només costen entre 250€-300€/unitat, amb la qual cosa la inversió del projecte en l’apartat pròpiament de les faroles hagués estat de més del 50% i a sobre no haguéssin fet falta les rectificacions de la intensitat que ha hagut de fer l’ajuntament amb les actuals faroles.

La CUP es pregunta “quins interessos hi havia doncs en posar les faroles de vapor de sodi? Perquè des del punt de vista tècnic i econòmic és evident que l’aposta havia de ser clarament pel LED?”

Candidatura d’Unitat Popular
15 de febrer de 2011

15 de febrer de 2011