La CUP reclama que s’aturi el Pla Director Urbanístic al Delta del Llobregat

Nacional

La CUP denuncia el risc d’aprovació imminent per part de la Generalitat Provisional, del que serà el Pla Director Urbanístic d’àmbits d’activitat econòmica del Delta […]


La CUP denuncia el risc d’aprovació imminent per part de la Generalitat Provisional, del que serà el Pla Director Urbanístic d’àmbits d’activitat econòmica del Delta del Llobregat, que afecta als municipis de Gavà, Sant Boi de Llobregat i Viladecans promoguts pels respectius ajuntaments governats pel PSC. Segons l’Article 79 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya correspon al Conseller l’aprovació definitiva d’aquest pla previ informe de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya inclòs en l’ordre del dia de la propera reunió, el 2 de desembre.

Les requalificacions que inclou el pla, hàbilment repartides entre els municipis afectats (beneficiats, si parléssim d’ajuntaments), alhora que una compensació injusta per la fugida d’Eurovegas, suposaran un nou cop irreversible per un ecosistema vital pel benestar present i futur de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. La implantació de forma dispersa dels usos que proposa el pla director, i els seus efectes col·laterals, suposaran pel Delta del Llobregat un atemptat irreversible en diversos aspectes – agroalimentari, paisatgístic i ambiental – que, a més d’incomplir els tres punts de l’article 3 de la Llei d’Urbanisme respecte el desenvolupament urbanístic sostenible, vulnera directament o indirecta els instruments de protecció ambiental que preserven el Delta i al propi Pla Territorial Metropolità de BCN.

La CUP, igual que les entitats de defensa del territori, ens oposem a aquest nou projecte perquè no existeix cap urgència que motivi l’ús d’una eina excepcional com la del Pla Director, perquè s’ha tramitat sense plens mecanismes de participació ciutadana i perquè un govern en funcions no té legitimitat per imposar un model territorial refusat per l’àmplia majoria de la ciutadania. La CUP ha denunciat més d’un cop la utilització per part de la Generalitat dels plans directors urbanístics en operacions especulatives contraries al planejament legalment aprovat i per aquest motiu va incloure en el programa electoral del 27-S una moratòria per aquest tipus de pla, que no sols es limita al del Delta del Llobregat, sinó que es fa extensiva a BCNWORLD, el Centre Direccional del Vallès i allò que resta de les ARE’s.

2 de desembre de 2015