La CUP reforça la seva organització interna i encara un nou debat estratègic

Nacional

El debat estatutari finalitzarà el proper cap de setmana també a Manlleu. La Candidatura d'Unitat Popular ha celebrat l'Assemblea Nacional ordinària prevista per al 2008. […]El debat estatutari finalitzarà el proper cap de setmana també a Manlleu.


La Candidatura d'Unitat Popular ha celebrat l'Assemblea Nacional ordinària prevista per al 2008. L'objectiu prinicpal de de l'assemblea ha estat l'aprovació i el debat d'uns nous estatuts per a l'organització, que han estat elaborats en un procés participatiu intern. La CUP vol, amb aquests nous estatuts adequar la seva realitat organitzativa al creixement que ha tingut en els darrers anys. Finalment no ha estat possible acabar el debat de tot l’articulat dels estatuts i es continuarà el proper diumenge també a la població osonenca de Manlleu.


Els i les militants de la CUP s’han pronunciat favorablement entorn una proposta per a iniciar un nou debat que definirà una estratègia per als propers anys. Aquest nou procés de debat, que també es preveu sota la formula de la participació interna, ha de concloure's en una propera Assemblea Nacional abans de finalitzar l'any.


Aquests darrers dies ha aflorat en alguns mitjans de comunicació la possibilitat que la CUP s'estigui plantejant, en el marc de l'Assemblea Nacional de diumenge, fer el pas a les eleccions autonòmiques del Parlament de Catalunya, i és per això que ha volgut clarificar que no és aquest l'objectiu de l'assemblea sinó el de l'enfortiment organitzatiu amb l'aprovació d'aquests nous estatuts i d'un nou codi ètic. La CUP, i per tant els seus militants, participa d'un moviment polític ampli i plural i creu que la decisió de presentar-se a les eleccions autonòmiques als diferents parlaments del país, ha de ser fuit del debat estratègic que culimarà a l'Assemblea Nacional del proper any, i amb el màxim consens amb el conjunt del moviment independentista que conforma l'Esquerra Independentista dels Països Catalans.


Així doncs, els nous estatuts de la CUP que surtin de l'assemblea que finalitzarà el proper cap de setmana tenen com a objectiu d'enfortir el treball municipal de la CUP, cohesiionar-la com a alternativa política real arreu del territori català. Una alternativa real que passa prinicipalment per la lluita per la democràcia participativa, un model econòmic socialment just, el reconeixement de la igualtat i la solidaritat com valors socials, el reconeixement al dret a l'autodeterminació del poble català. Aquests són els motors que mouen i justifiquen l'existència de la CUP, que permetin al poble catàlà avançar cap a la Independència i el Socialisme dels Països Catalans.

Candidatura d'Unitat Popular

29 de juny de 2008