La CUP es reuneix amb el Síndic de Greuges per tractar sobre el model d’implantació d’energies renovables

Nacional

El passat dimecres 21 de juliol el diputat Dani Cornellà es va reunir amb el Síndic de Greuges per compartir la necessitat d’establir un nou […]


El passat dimecres 21 de juliol el diputat Dani Cornellà es va reunir amb el Síndic de Greuges per compartir la necessitat d’establir un nou model de transició energètica basat en renovables que posi les comunitats locals al centre.

Des de la CUP-NCG es va exposar el contingut de l’acord d’investidura ERC-CUP que contenia l’aplicació d’una moratòria als grans projectes de renovables amb impacte territorial i la necessitat d’establir un nou model d’implantació més just i democràtic. Se li va expressar també la necessitat de concretar jurídicament aquesta moratòria de grans projectes per tal d’evitar que es puguin tramitar d’acord amb l’actual Decret-Llei 16/2019, i puguin condicionar d’aquesta manera el nou model que s’ha de definir en breu, segons ha afirmat el Govern de la Generalitat. En aquest sentit, la CUP va facilitar al Síndic l’informe jurídic que conclou que els projectes que han estat declarats viables per la Ponència d’Energies Renovables no tenen generat cap dret, i que per tant la decisió d’aplicar una suspensió de la tramitació dels grans projectes és política i no jurídica.

La formació independentista exigeix que el nou decret d’implantació de renovables que prepara el Govern de la Generalitat de Catalunya, estigui acompanyat del corresponent pla territorial sectorial i posi al centre les comunitats locals, tant en la fase de disseny del nou decret com en el posterior desenvolupament de projectes d’energies renovables. 

Aquest punt de vista va ser compartit pel Síndic de Greuges i va en la línia del posicionament que l’ens va expressar en nota de premsa el passat mes de maig: “el Síndic també és partidari de suspendre la tramitació i l’autorització de nous projectes mentre no s’aprovi aquesta planificació, i també d’establir possibles excepcions per instal·lacions destinades a l’autoconsum o que s’ubiquin en cobertes d’edificacions existents i futures o en espais degradats per activitats o afectats per infraestructures existents.”

Igualment, el diputat Dani Cornellà, que presideix la Comissió d’Acció Climàtica del Parlament de Catalunya, donarà recorregut a la demanda que el Síndic va fer al Parlament de realitzar un debat monogràfic o la constitució d’una comissió d’estudi i seguiment sobre el model d’implantació de les infraestructures d’energies renovables al territori. En les properes setmanes el diputat iniciarà les gestions per donar inici als tràmits per a la constitució d’un espai de debat parlamentari.

 

23 de juliol de 2021