La CUP de Sallent troba poc ètic l’augment de sous de l’equip de govern

Nacional

El Ple del divendres va aprovar un augment del 26% en la partida pressupostària destinada alssous de l’equip de govern. El regidor de la CUP […]


El Ple del divendres va aprovar un augment del 26% en la partida pressupostària destinada als
sous de l’equip de govern.

El regidor de la CUP va manifestar que malgrat l’actual equip de govern té un regidor més
que l’anterior, i per tant més possibilitats de repartir i assumir les competències delegades,
hi ha més hores de dedicació exclusiva i més cost econòmic. Així, l’Alcalde tindrà dedicació
completa i percebrà 40.000 euros l’any i la regidora Fernández, per la mateixa dedicació, en
cobrarà 30.000. Arenas continuarà amb els 12.500 euros per una dedicació del 45% (65 hores
mensuals) i la resta de regidors, dos de CiU i dos del PSC, que alhora son tinents d’alcalde,
percebran al voltant dels 12.000 euros anuals, 1.000 euros al nets al mes, en concepte
d’assistències als òrgans col·legiats.

Aquest fet també ha estat criticat per la CUP, que demanava que aquells regidors que no
renuncien a la seva feina actual, que ja perceben una retribució, renunciïn al seu sou com a
regidors, podent estalviar d’aquesta manera a l’Ajuntament els més de 48.000 euros anuals
que percebran.

Els Regidors del PSC, Manalbens i Argelaguet, Gerent d’una important empresa i Directora de
Departament de la UPC de Manresa també percebran el mínim de 1000 euros al mes malgrat
no vegin reduïda la seva dedicació laboral. El nou regidor d’Hisenda, el socialista Manalbens,
va justificar els augments al·legant que no coneixia cap regidor que no hagués cobrat per fer
la feina, punt que també va ser replicat recordant-li que en els 8 anys de govern del PSUC a
Sallent cap dels seus electes va cobrar per exercir de regidor. La CUP va lamentar que en el
moment actual, i mentre es manté la disminució de sous dels treballadors de l’Ajuntament,
l’equip de govern no hagi estat auster en les retribucions dels electes. A tot això cal afegir-
hi que en l’actual pressupost la partida pressupostària existent no és suficient per assumir la
despesa i que, per tant, caldrà sacrificar altres despeses previstes o bé procedir a modificar el
pressupost, extrem que tampoc va ser explicat ni justificat.

La partida destinada a subvencionar els grups polítics municipals ha estat disminuïda en un 5%
amb el vot favorable de la CUP.

2 de juliol de 2011