La CUP Sant Celoni vota a favor del pressupost 2008

Nacional

En el Ple municipal del dijous 27 de març la CUP de Sant Celoni va votar a favor de la proposta de pressupost per al […]En

el Ple municipal del dijous 27 de març la CUP de Sant Celoni va votar a

favor de la proposta de pressupost per al 2008 pels motius següents:


 


 


Per consolidar en el futur polítiques públiques de fort contingut social


 


 


 


Perquè

els comptes que es van aprovar permeten assentar les bases que

permetran executar en el futur polítiques públiques de fort contingut

social. L'experiència que la CUP ha adquirit, després de treballar

durant mesos els pressupostos, garanteix que, de cara a propers

exercicis, la CUP pugui condicionar que s'aprovin uns comptes de fort

contingut social. No només això, sinó que l'experiència adquirida

permetrà que la CUP pugui esberlar l'hermetisme que envolta els comptes

municipals i així informar amb claredat les veïnes i veïns sobre què

són els pressupostos. Un primer pas essencial per fer partícip el major

nombre de persones en el procés d'elaboració dels comptes municipals.


 


 


Per responsabilitat política


Els

comptes que es van aprovar inclouen partides pressupostàries que

garanteixen acabar o consolidar obres o projectes que arrenquen

d'altres exercicis pressupostaris. Per tant, és òptim consolidar

aquests projectes i per això la CUP va votar a favor dels pressupostos

que es van discutir. Però no només per això. Tot i no compartir algunes

de les partides consignades al pressupost, i en coherència amb la

signatura de l'Acord d'investidura i governabilitat, amb el vot

afirmatiu als pressupostos que es van discutir, la CUP atorga un aval

de confiança a l'equip de govern; això sí, condicionat, no només als

comptes municipals que es van aprovar, sinó també a d'altres decisions

polítiques, com ara la no urbanització del sector de Can Riera de

l'Aigua o la desclassificació de la Ferreria.


Per honestedat política


 


Ho

hem repetit sovint: enguany és la primera vegada que la CUP se

submergeix de ple en el terreny àrid dels comptes municipals. I és un

acte d'humilitat i d'honestedat política, no ens cauen els anells per

reconèixer que el desconeixement des del qual hem abordat aquesta tasca

ha limitat la nostra capacitat d'actuació. Tenint present aquest repte,

la CUP ha apostat per tirar endavant aquests pressupostos perquè

consoliden polítiques públiques beneficioses per al veïnat, però també

perquè representen el punt de partida per executar en el futur

polítiques socials agosarades en tots els àmbits, però especialment en

l'atenció a les persones i en la garantia de drets fonamentals com

l'habitatge, l'educació i la cultura.


 


Podeu veure el document amb el raonament complet que es va exposar al Ple municipal a la pàgina web de la CUP: www.santceloni.cup.cat


 


CUP SANT CELONI


www.santceloni.cup.cat


 

31 de març de 2008