La CUP Sant Cugat portarà al Ple Municipal la cessió del Centre Cultural a les entitats del poble

Nacional

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP-PA (Candidatura d’Unitat Popular de Sant Cugat) PER L’ELABORACIÓ D’UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ I CESSIÓ DEL CENTRE CULTURAL (Auditori, Bibiloteca Central […]


MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP-PA (Candidatura d’Unitat Popular de Sant Cugat) PER L’ELABORACIÓ D’UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ I CESSIÓ DEL CENTRE CULTURAL (Auditori, Bibiloteca Central i Conservatori) AMB  LES ENTITATS DE CULTURA DEL NOSTRE MUNICIPI 

Sant Cugat és, des de fa molts anys, una ciutat molt rica pel què fa al seu nivell d’associacionisme. És una ciutat plena d’entitats de tot tipus que donen cohesió social i sentiment de pertinença, dues consideracions molt importants en els temps que corren. 

I, dins d’aquest d’aquest ampli ventall d’entitats i associacions, hi tenen un gran pes les entitats de cultura. En aquest terrenys ens trobem amb escoles d’art, escoles de música, grups i companyies de teatre, grups de música, grups de dansa tradicional i contemporània, entitats de cultura tradicional i popular (bastoners, castellers, diables, geganters, …).

Al mateix temps, Sant Cugat ja fa molts anys que gaudeix d’un Centre Cultural que agrupa el Teatre Auditori municipal, el Conservatori de Música i la Biblioteca Central. Un espai que és prou reconegut a la nostra ciutat i fora d’aquesta i que, amb el temps, ha anat guanyant diferents espais i sales (la sala nova del Conservatori, noves sales insonoritzades, la possibilitat de poder posar grades a l’escenari de l’Auditori i el fet que, gràcies a això, no calgui obrir tota la platea, …) que poden tenir un ús més gran del que tenen en l’actualitat. Un espai que, tot i alguns vents que bufen i algunes veus que se senten, és important que mantingui el seu caràcter públic i que s’allunyi de temptacions privatitzadores.

Atès que creiem que durant molt de temps les entitats de cultura de la ciutat i el  Centre Cultural en general podem dir que han seguit camins paral·lels però que mai s’han arribat a creuar del tot ni han sabut trobar interessos comuns, tot i alguns acords puntuals que hi ha entre la xarxa de biblioteques municipals i algunes entitats de la ciutat, o les festes de final de curs que fan algunes escoles de dansa a l’Auditori

Atès que entenem que el Centre Cultural ha de ser, entre d’altres coses, un reflex de la gran activitat cultural que es fa a Sant Cugat i un espai molt important a l’hora de buscar i trobar sinèrgies.

Atès que pensem  que seria una manera molt simbòlica de fer encara més visibles les entitats de cultura de la ciutat ara que, entre d’altres coses, hem vist com s’han retallat les subvencions que se’ls hi atorguen anualment.

Atès que estem convençuts i convençudes que la cultura ha de tenir molts més retorns a banda del merament econòmic.

Per tot això, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès reunit en sessió plenària ACORDA:

PRIMER. Elaborar un conveni o marc genèric entre el Centre Cultural (Teatre Auditori, Biblioteca Central i Conservatori) i les entitats de cultura de la ciutat que marqui unes pautes molt clares d’ús d’aquest espai per part d’aquestes (disponibilitat de sales, dies que es poden utilitzar, horaris, preus, etcètera)

SEGON. Crear un grup de treball amb la regidoria de cultura, el Centre Cultural i persones representants de les diferents entitats per tal de treballar en la creació d’aquest conveni, que es podria fer dins del marc de l’OAMCIC, ja que és qui coneix millor la situació i les necessitats d’aquest espai cultural.

TERCER. Organitzar unes jornades amb caràcter anual en les quals les entitats de cultura de la ciutat puguin fer ús del Centre Cultural i puguin mostrar allò que fan.

QUART. Fer arribar aquests acords a la Coordinadora d’entitats de cultura tradicional i popular, a l’OAMCIC, al cens d’entitats de cultura i a les escoles de música i dansa de la ciutat. 

 

2 de gener de 2013