La CUP segueix oposant-se als projectes de MATs que estan sortint a exposició pública

Nacional

Els anticapitalistes han presentat al·legacions a dos projectes més que afecten a la demarcació de Barcelona


Els darrers mesos estan sortint a exposició pública moltes sol·licituds d’autorització administrativa prèvia i declaracions d’impacte ambiental que tenen a veure amb les infraestructures que es necessitaran per evacuar l’energia produïda en macrocentrals eòliques situades a l’Aragó i que es traduiran en noves construccions de Línies d’Alta i de Molt Alta Tensió i subestacions transformadores que preveuen travessar el territori català per arribar fins a l’àrea metropolitana, lloc on hi ha el major consum energètic.

Els anticapitalistes estan presentant al·legacions a tots aquests projectes i, recentment, han al·legat als projectes PEol-627AC-PE NORMA i OSA MAYOR i PEol-571AC-PE SEGIN, LEONIS, MENKAR, MENSA, RASALAS I MERK, de 49,5 MW cada un. Aquests projectes afecten directament a als municipis de la demarcació de Barcelona dels Hostalets de Pierola i Rubí. Amb aquestes, ja han presentat oposició a un total de 6 projectes.
Des de la CUP defensen que la producció energètica per renovables és necessària però posen de manifest que el model d’implantació que s’està seguint no és l’adequat, ja que no s’està fent planificadament, ni es té en compte la producció en zones properes als centres de gran consum, fet que desemboca en la construcció d’aquestes grans infraestructures privades, ja que provocaran greus impactes sobre el medi per on discorrin i que suposaran unes pèrdues d’energia molt elevades.

Els anticapitalistes consideren que projectes com aquests no segueixen els principis per a una veritable transició energètica i incompleixen molts dels preceptes aprovats en la Llei de canvi climàtic 16/2017, de l’1 d’agost, per això han presentat una bateria d’al·legacions al projecte, entre les quals destaquen la vulneració del dret d’accés a la informació i del dret de participació ciutadana en matèria ambiental, la incompatibilitat amb el planejament territorial català, les afectacions sobre el medi (biodiversitat, paisatge, activitats agrícoles i ramaderes, habitatges, afectació al sòl, geologia i medi forestal), així com la denúncia de la fragmentació de projectes, la manca d’utilitat pública del projecte i l’oposició dels municipis afectats.

 

17 de gener de 2022