La CUP vetllarà perquè totes les entitats banyolines disposin dels equipaments necessaris

Nacional

Un dels reptes principals de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) de Banyoles serà fer front a la manca d’equipaments que pateixen les entitats banyolines. “Cal […]


Un dels reptes principals de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) de Banyoles serà fer front a la manca d’equipaments que pateixen les entitats banyolines. “Cal cobrir la manca d’equipaments per les entitats aprofitant millor les instal·lacions ja existents”. Així ha resumit el número 2 de la CUP, Ferriol Masó, una de les principals propostes de la formació, al mateix temps que ha denunciat que molts actors culturals de la ciutat hagin d’anar a assajar fora de la ciutat o en llocs privats. “Els espais públics han de revertir directament en el poble i han de poder ser gestionats per les entitats”, ha explicat, i és que la CUP proposa recuperar l’espai públic com a espai de cohesió social en lloc d’apostar per l’obra nova per així aprofitar els equipaments existents al municipi. Acompanyat de membres implicats en el teixit associatiu banyolí, Masó ha apel·lat, davant del pavelló de Can Puig, a l’optimització dels espais ja disponibles. En aquest sentit, ha anunciat que la CUP dotarà el pavelló de Can Puig d’un reglament d’usos per tal d’obrir-lo a les entitats mitjançant acords de corresponsabilització. La CUP pretén així afavorir l’activitat de les entitats que treballen per la cultura tradicional, colles de diables, grups d’esplai, centres excursionistes, associacions de veïns, etc.

La CUP considera que la gestió dels equipaments l’han de dur a terme les entitats, ja que així se senten els espais “molt més seus, els valoren, els respecten i els potencien”. En aquest sentit, Masó ha remarcat que actualment “els recursos són limitats i que per tant s’ha de passar per l’aprofitament dels recursos disponibles”. “Considerem que la millor manera de garantir el desenvolupament dels promotors culturals és obrir la xarxa d’equipaments públics a les entitats”, ha assegurat. “Cal establir les prioritats en funció de la potencialitat del teixit associatiu, responsable en gran part de la dinamització cultural a Banyoles”, ha dit Masó, que ha defensat en tot moment l’accessibilitat de la xarxa d’equipaments públics, a més de reiterar la proposta de la CUP d’impulsar la creació d’un centre cultural intergeneracional i polivalent de gestió municipal.

D’aquesta manera, una de les prioritats de la CUP serà cobrir les necessitats de tots els actors dedicats a la producció cultural, cosa que passa per preveure la ubicació de bucs d’assaig per a grups musicals, per exemple, i nodrir les entitats de mitjans de difusió per donar ressò a la producció cultural.

Entitats democràtiques i independents

Masó ha subratllat que les entitats tindrien accés els espais municipals a través d’acords de cogestió i convenis “que assegurin la prestació dels serveis públics i que dotin d’un paper protagonista els actors implicats”. Es tracta d’acords, ha precisat Masó, que possibilitarien la cessió dels equipaments a canvi que aspectes com el muntatge, el desmuntatge, la neteja, la reparació, etc. vagi a càrrec de l’associació per tal que hi hagi la corresponsabilitat necessària en qualsevol acord entre les dues parts”. Només així, ha remarcat, aconseguirem “unes entitats lliures i independents, que és al que aspirem, a l’autoorganització, que les entitats no depenguin només de les subvencions de l’Ajuntament”.

La CUP “lluita per aconseguir un teixit associatiu viu, format per per entitats dinàmiques, democràtiques i independents”. “És per això que apostem per dotar de suport organitzatiu, logístic i financer les associacions per tal que puguin desenvolupar la seva activitat amb plenitud i materialitzar els seus objectius”, ha explicat Masó, que ha reiterat que la relació de l’Ajuntament amb les entitats “ha de fugir del clientalisme i del paternalisme i garantir la seva independència incentivant la cultura de l’esforç”. “L’Ajuntament no ha de suplir ni dirigir la societat civil, protagonista principal de la vida cultural”, ha manifestat.

Enfortir la cultura popular

Juntament amb diversos membres de diferents entitats banyolines, Masó ha insistit en la importància de potenciar des de l’Ajuntament la vitalitat de la cultura popular i enfortir les entitats que s’hi dediquen, “requisit indispensable per aconseguir una ciutat viva i participativa, un dels principals eixos del nostre programa”. Per la CUP, ha dit, la cultura “és un dels elements principals a l’hora de bastir un model de societat integradora, solidària i dinàmica”, i ha sentenciat: “La cultura és una eina d’aprofundiment democràtic i de vertebració social”.

En aquest sentit, l’objectiu de la CUP serà fer que la política cultural municipal faci de Banyoles “un element clau en la revitalització cultural del nostre país a través de la implicació de tota la ciutadania”. I en això la formació posarà l’accent en la promoció de la cultura popular tradicional, “promovent les entitats que es dediquen al foment de la cultura local, integradora i de qualitat, que fuig del comercialisme i de l’espanyolització”. A més, Masó ha anunciat que la CUP promourà la cultura popular i triadicional a les escoles “per aconseguir que els nens i nenes se’n sentin protagonistes”. Així mateix, d’altres de les propostes de la candidatura són potenciar la realització d’activitats culturals al carrer, fomentar la celebració de fires populars i d’artesania, enfortir el suport a les entitats que organitzin festes populars, etc. En definitiva, ha assenyalat l’independentista, “potenciarem les iniciatives de cultura tradicional i popular que combinin l’activació ciutadana amb un desenvolupament cultural arrelat al territori”.

17 de maig de 2011