La CUP de Vic es felicita per la declaració de Vic com a territori català lliure i sobirà

Nacional

La CUP vol mostrar la seva satisfacció per l’aprovació, al ple d’ahir de l’Ajuntament de Vic, de la moció que declara moralment la ciutat territori […]


La CUP vol mostrar la seva satisfacció per l’aprovació, al ple d’ahir de l’Ajuntament de Vic, de la moció que declara moralment la ciutat territori català lliure i sobirà i reclama la creació d’un estat propi per Catalunya en un termini màxim de dos anys.

A la Junta de Portaveus de la setmana passada, la CUP havia presentat una moció més ambiciosa, en què, entre altres, es declarava als vigatans i vigatanes absolts de lleialtat a la corona borbònica i es plantejava l’inici del procés d’independència amb l’assumpció per part del Parlament de la sobirania plena del territori de Catalunya.

Després de les converses mantingudes amb els altres grups del consistori, va quedar clar que la moció que havia presentat la formació de l’Esquerra Independentista no tiraria endavant si no s’acceptaven els canvis que proposaven els altres grups, raó per la qual es va acceptar negociar el contingut de la proposta. Els punts mínims que la CUP va exigir per acceptar el consens van ser el manteniment de la declaració de territori català lliure i sobirà com a acord a la part dispositiva de la moció, mantenir com a data límit per a la creació de l’estat propi l’onze de setembre de 2014 i la reclamació del compromís que la independència de Catalunya no representaria, en cap cas, la renúncia als Països Catalans, sinó que el nou estat català haurà de tenir entre els seus objectius la reunificació política de tots els territoris que conformen la Nació Catalana.

Amb aquests acords, la moció va ser subscrita pels grups municipals de la CUP, ERC, ICV i SI. Al moment de votar la moció al ple, a més dels quatre grups que la presentaven, també va fer-ho favorablement el grup de CiU, amb la qual cosa la proposta va ser aprovada amb 13 vots a favor, els cinc de la racista i espanyolista PxC en contra i l’abstenció dels dos regidors del PSC.

La CUP vol agrair a tots els grups que hi van votar a favor els esforços i les renúncies realitzats per tal d’arribar a una proposta de consens en què totes les parts es poguessin sentir còmodes en la defensa del text acordat.

Amb l’aprovació d’aquesta declaració, Vic es va convertir en la primera capital de comarca que es declarava territori català lliure i sobirà, tot i que és previsible que en els propers dies s’hi afegeixin altres ciutats d’arreu del país, com ja havien fet anteriorment les poblacions veïnes de Sant Pere de Torelló i Calldetenes.

D’altra banda, i pel que fa a la resta de temes tractats al ple d’ahir, la CUP vol remarcar l’aprovació per unanimitat de la petició de la Creu de Sant Jordi per a l’Associació Sant Tomàs i de la proposta de les associacions de comerciants de la ciutat per rebutjar la liberalització dels horaris comercials proposada pel govern espanyol. Malgrat tot, la CUP espera que ben aviat les propostes ciutadanes puguin ser presentades i defensades al plenari per part de les entitats o persones que facin la proposta tal com ha demanat en les al·legacions a les normes de funcionament del ple que s’hauran d’aprovar al plenari del mes que ve. Al torn de precs i preguntes, la CUP es va interessar pels excessius costos externs que té el departament de comunicació d’alcaldia, ja que, a més de disposar d’un servei de suport extern que costa 12.000€ anuals, ara s’hi ha afegit un nou contracte de suport a comunicació i protocol amb un cost de 15.000€. La resposta de l’alcalde va ser que aquest darrer contracte és per cobrir la baixa laboral d’una treballadora. La CUP considera que no és justificable que l’Ajuntament de Vic recorri a contractacions externes per cobrir baixes laborals, i menys tenint en compte que no es fa així quan les baixes es corresponen a altres departaments que no són el d’alcaldia.

18 de setembre de 2012