La CUP de Vic vota en contra de les ordenances fiscals presentades per l’equip de govern

Nacional

La inclusió d’algunes propostes de la CUP en les ordenances fiscals no ha estat suficient perquè la CUP donés el seu vot favorable a les […]


La inclusió d’algunes propostes de la CUP en les ordenances fiscals no ha estat suficient perquè la CUP donés el seu vot favorable a les mateixes, en el ple extraordinari celebrat aquest matí de 24 d’octubre de 2011.

La modificació del tipus i l’augment de les bonificacions en l’impost sobre l’increment de valors dels terrenys de naturalesa urbana han estat la clau pel nostre vot en contra. No és admissible que amb la rebaixa del tipus del 30 al 21% reduïm en un 30% la recaptació d’un dels impostos que suposa més ingressos per a l’Ajuntament. Tampoc és lògic que hi hagi una bonificació d’aquest impost d’un 70% en les transmissions per herència de fins a 200.000 € de valor cadastral quan no es tracta del domicili habitual. Cal tenir en compte que l’Ajuntament de Vic és un dels més permissius en les transmissions per causa de mort, doncs, la majoria d’ajuntaments no ofereixen cap tipus d’ampliació de les bonificacions més enllà del domicili habitual.

En canvi, el que sí és acceptable i ha proposat la CUP de Vic, és la introducció pionera d’una bonificació, que es porta a terme a ajuntaments com el de Barcelona, segons la qual es contempla una bonificació del 95% quan l’adquisició per causa de mort amb parentiu de primer grau sigui un local destinat a la pràctica del negoci familiar. Aquesta proposta, que estimularia la continuació del comerç de proximitat, no s’ha tingut en consideració.

En temps de crisi, de retallades socials per part de l’administració pública, no ens podem permetre el luxe d’abaixar impostos i menys els directes, aquells que afecten de manera proporcional al poder adquisitiu de les persones. Per tant, una política social justa ha de primar els impostos directes i progressius sobre els indirectes per fer pagar més a qui més riquesa té i no pressionar tant a aquelles famílies amb menys recursos.

Les ordenances aprovades avui no són ni molt menys les desitjades per la CUP perquè no s’aposta per augmentar els criteris progressius a impostos com l’IBI ni es contemplen tots els descomptes i bonificacions necessaris per a desplegar una política d’hisenda municipal basada en la justícia redistributiva. La baixada d’alguns impostos municipals no és responsable quan, en temps de crisi, les polítiques socials que evitin l’exclusió social s’han de garantir més que mai.

Acceptat l’augment del recàrrec del 50% de l’IBI pels pisos buits en caràcter permanent

Des de la CUP de Vic volem agrair la voluntat negociadora de l’equip de govern a l’hora de l’elaboració d’aquestes ordenances fiscals. Aquesta predisposició ha permès la introducció d’algunes propostes, de les quals destaquem que hem aconseguit augmentar el recàrrec, del 10% al 50%, de la quota líquida de l’impost als immobles d’ús residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent. Aquest punt s’ha votat a part de les ordenances perquè tenia el suport de tots els grups municipals excepte el de PxC. D’aquesta manera, la CUP de Vic segueix fermament en la lluita en defensa de polítiques que permetin un accés a l’habitatge digne.

La CUP de Vic vota en contra del parc d’innovació aprovat pel ple de l’Ajuntament

La CUP de Vic ha votat en contra dels quatre punts de l’ordre del dia relacionats amb la creació del parc d’innovació a l’edifici de la Casa de la Convalescència, propietat de la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu.

Són varis els motius que ha portat a la CUP de Vic a decantar-se cap al vot negatiu. En primer lloc, es tracta de l’enèssima redefinició del projecte del Parc Tecnològic, amb els malvaratats costos de disseny dels projectes no portats a terme.

En segon lloc, no s’ha presentat cap projecte ben definit i s’ha inclòs en aquest ple extraordinari de pressa i corrent per aprofitar una subvenció de la Unió Europea amb finalitats diferents per la qual es va demanar.

La subvenció, prevista per la promoció de l’activitat econòmica, consistia en la creació d’un parc tecnològic. El nou projecte reformulat formalment servirà per crear un parc d’innovació, però a la pràctica s’invertirà en a la rehabilitació d’un edifici històric d’una entitat privada, l’ús de la qual retornarà al seu propietari d’aquí a 40 anys. Tot plegat per ampliar la UVic i tenir un parc d’innovació gestionat per PARTEC VIC, empresa formada per l’Ajuntament i la Universitat de Vic, però sense cap projecte prèviament definit que expliqui com s’invertirà en innovació.

La CUP de Vic està d’acord en aprofitar totes les subvencions que calguin per millorar la nostra ciutat, però hem de complir amb els requisits pels quals te les atorguen. En aquest cas, la finalitat és el de promoció econòmica pel conjunt dels vigatans i les vigatanes, no pas la rehabilitació d’un edifici i l’ampliació d’una universitat privada. Aprovar una modificació com aquesta, poc treballada i poc fonamentada, amb l’única finalitat d’obtenir una subvenció és un acte d’irresponsabilitat política del qual no volem formar-ne part.

En última instància, l’atorgament de la subvenció dependrà de la UE, que és qui analitzarà escrupolosament si la finalitat del projecte s’ajusta estrictament a la promoció econòmica.

24 d'octubre de 2011