La CUP vol centrar l’objecte de la comissió d’estudi proposada pel PSC en una comissió per la Transformació i la reactivació ecosocial

Nacional

La CUP Crida Constituent proposa que la comissió impulsada per Cs, PSC, Cat-ECP i PP, sigui una comissió d’estudi per la Transformació i la reactivació […]


La CUP Crida Constituent proposa que la comissió impulsada per Cs, PSC, Cat-ECP i PP, sigui una comissió d’estudi per la Transformació i la reactivació ecosocial, per tal que aquesta contempli diversos debats obviats en la proposta inicial, com el model de serveis públics actual, la crisi socioecològica i l’alternativa a l’actual model caduc i col·lapsat, entre d’altres. Els anticapitalistes ho han fet presentant una bateria d’esmenes a la Proposta de Resolució sobre la creació de la comissió d’estudi. 

Després d’analitzar el contingut de la proposta inicial, la CUP-CC ha decidit proposar un canvi d’enfoc en la proposta inicial per millorar-la. Per aquest motiu, la formació ha presentat un seguit d’esmenes enfocades a ampliar l’objecte d’estudi de la comissió i a posar sobre la taula debats necessaris i imprescindibles sobre la profunda crisi econòmica i social de caràcter sistèmic, que la pandèmia de la Covid-19 ha precipitat, i que cal revertir. 

En aquest sentit, la CUP entén que cal entomar el debat de forma sincera començant per situar i analitzar aquells elements sistèmics que la crisi de la COVID-19 ha portat al límit i que s’ha vist agreujada per dècades de retallades i externalitzacions de sectors claus com l’educactiu i el sanitari on s’ha prioritzat la salvaguarda dels beneficis i dividends de les grans empreses i la banca enfront del benestar de les classes populars. La candidatura d’unitat popular constata que dècades de polítiques neoliberals han deixat sense capacitat d’afrontar amb garanties una crisi de salut pública d’aquesta magnitud. De la mateixa manera, els anticapitalistes també consideren que s’ha de poder abordar el paper recentralitzador que ha tingut el govern de l’estat espanyol i el dret a l’autodeterminació com a clau per la sobirania popular. 

La CUP també proposa que participin de la comissió tants agents econòmics i socials com sigui possible per garantir la representativitat d’aquelles propostes alternatives al sistema econòmic hegemònic i que representen alternatives reals al mateix. 

Finalment, també plantegen als grups proposants que la comissió no pugui començar a funcionar fins que la composició de la mesa i dels membres de la comissió no sigui paritaria com indica la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes. 

 

26 de maig de 2020