[DPF] PR. 6. Per un canvi de model en relació a les infraestructures

Nacional

La CUP-CC defensa aturar la construcció de noves infraestructures contaminants i promoure mitjans de transports al servei de les classes populars


Una de les conseqüències del model de creixement i d’ordenació urbana i territorial que s’ha desenvolupat en el nostre país durant les darreres dècades, i que va ser una de les causes de la darrera crisi econòmica, financera i habitacional va ser la destrucció del territori i la privatització de bona part de les infraestructures i sectors bàsics. Aquest procés va anar lligat també a una important degradació de drets i del patrimoni material, immaterial i paisatgístic de totes per a benefici d’uns pocs.

A més, tot aquest procés ha anat acompanyat del desmantellament del teixit productiu i del sector primari, i ha centrat la vida productiva en el monocultiu turístic, l’especulació immobiliària i la financiarització de l’economia.

Això suposa una pèrdua de sobirania de tota la població. Esdevé una fal·làcia parlar de la sobirania en un país on la gestió de l’aigua, de l’electricitat i de la resta d’energies, de les comunicacions analògiques i digitals, de les principals infraestructures i així com de bona part dels serveis públics es troben privatitzats o externalitzats i la seva gestió, i sovint la seva propietat recau en mans privades.

En aquest context, i seguint els objectius de construir majors nivells de sobirania popular, possibilitar una millor ordenació del territori i de les infraestructures que no reforci una estructura centralitzada, sinó que estigui pensada en una lògica de descentralització i de major equilibri territorial, que afavoreixi sistemes de transport i de comunicació col·lectius que redueixin dràsticament els seus efectes contaminants i contraris al medi natural, i que responguin als interessos de la majoria de la població i no només d’una part de la mateixa:

 1. El Parlament de Catalunya es manifesta a favor d’aturar la construcció de les noves terminals de creuers a Barcelona, eliminar les bonificacions, les ajudes fiscals i la promoció comercial al sector creuerista i limitar i elaborar un pla de reducció del nombre de creueristes i creuers que fan escala a tots els ports del Principat de Catalunya.
 2. El Parlament de Catalunya es manifesta a favor d’aturar qualsevol ampliació de l’aeroport del Prat així com de la resta d’aeroports del Principat de Catalunya i a elaborar una pla de decreixement del trànsit aeri i de passatgers en aquestes infraestructures que inclogui un pla de reforç i millora de la xarxa ferroviària.
 3. El Parlament de Catalunya insta al govern a aturar les ampliacions i noves autopistes, incentivar una xarxa de transport públic municipal i interterritorial de qualitat, reduir les tarifes i fomentar l’ús de la bicicleta.
 4. El Parlament de Catalunya insta al govern a:
  1. Aplicar criteris de transparència en els tràmits  que s’estan duent a terme per la confecció i disseny de la candidatura dels Jocs Olímpics d’hivern Barcelona-Pirineus i deixar de portar les gestions de forma secreta i opaca.
  2. Aturar la campanya promocional de la candidatura dels Jocs Olímpics d’hivern Barcelona-Pirineus iniciada en les darreres setmanes, fins que la població del Pirineu no hagi decidit en referèndum si accepta o no la celebració d’aquests Jocs Olímpics, tal i com es va aprovar en la Moció 104/XII del Parlament de Catalunya, sobre la crisi ecològica  i els conflictes ambientals i territorials el passat mes de juliol.
  3. Paralitzar immediatament les obres relacionades amb els Jocs Olímpics d’hivern ja iniciades, com és el cas de l’ampliació de Coll de Pal al Berguedà; així com dels projectes en fase d’aprovació, com és el cas de l’ampliació de la C16 també al Berguedà; i de tots els projectes vinculats als JJOO d’hivern. 
  4. Aprovar una moratòria de totes les obres i projectes vinculats als Jocs Olímpics fins que no es celebri el referèndum aprovat en la Moció 104/XII del Parlament de Catalunya.
  5. Realitzar un informe públic en el termini d’un mes de totes les obres i projectes relacionats amb els Jocs Olímpics d’hivern Barcelona-Pirineus, sota quins criteris es fan i els costos. 
 5. El Parlament de Catalunya constata la necessitat de crear una comissió d’estudi sobre la xarxa de transports ferroviari de Catalunya per tal de considerar la recuperació d’antigues vies de trens de passatgers, o promoure’n de noves.

 

25 de setembre de 2019