[DPG] PR. 7. Per una xarxa de producció i distribució d’energia de titularitat pública

Nacional

La CUP-CC defensa que l’articulació d’una xarxa elèctrica de propietat i gestió pública és una prioritat estratègica en l’articulació d’un poder sobirà


La distribució d’energia i per tant la xarxa de producció i distribució juguen un paper fonamental per garantir l’accés a l’energia, entès com un servei essencial i universal i no merament un servei d’interès econòmic general. Actualment l’energia i totes les seves activitats associades estan controlades per l’oligopoli elèctric que acumula un gran poder sobre el sector, acaparant més del 90% de l’activitat i de les retribucions.

Tant l’esgotament dels combustibles fòssils i nuclears com el canvi climàtic fixen uns límits biofísics que ens situen en un futur immediat on la generació elèctrica, particularment amb renovables, tindrà una major presència en els mixs energètics. Fins i tot pensant en un desitjable i necessari decreixement del consum d’energia, la proporció de l’electricitat augmentarà i per tant, també el seu valor estratègic.

El futur immediat doncs, reforçarà encara més la importància de la distribució elèctrica. Els canvis tecnològics cap a les xarxes intel·ligents, la generació distribuïda, el desenvolupament de transport electrificat, l’autoconsum, etc. faran que l’electricitat, i en particular la distribució, prenguin més rellevància.

La recuperació del poder de decisió sobre l’energia, doncs, és essencial per l’impuls de la generació distribuïda o descentralitzada a partir de fonts d’energia renovable. La seva importància és estratègica. 

Per tot això:

 1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
  1. definir un pla de recuperació tant de la propietat com la de la gestió, per raons d’interès general, de totes les xarxes de distribució elèctrica, per tal de garantir el subministrament al conjunt de la ciutadania, per facilitar la connexió dels projectes comunitaris i com a pas indispensable per assolir la sobirania energètica.
  2. prendre el lideratge polític en la defensa dels drets energètics, especialment dels i les ciutadanes més vulnerabilitzades, treballant de manera transversal i exigint la condonació, per tart d’Endesa i les empreses subministradores, del deute acumulat per les famílies i persones protegides per la llei 24/2015, des de l’any 2015.
  3. iniciar les extincions de totes les concessions hidroelèctriques caducades per tal de determinar la seva reversió a control públic, i que vetlli pel compliment dels cabals ecològics de totes les conques internes de Catalunya, , tal i com es va aprovar en la Moció 104/XII del Parlament de Catalunya, sobre la crisi ecològica  i els conflictes ambientals i territorials el passat mes de juliol.
  4. exigir al Ministeri per a la Transició Ecològica el traspàs definitiu de totes les competències en matèria de concessions de les conques de l’Ebre de Catalunya i a crear una conferació hidrogràfica pròpia per a la conca hidrogràffiaca de la Garona, tal i com es va aprovar en la Moció 104/XII del Parlament de Catalunya, sobre la crisi ecològica  i els conflictes ambientals i territorials el passat mes de juliol.
  5. crear una Agència Aranesa de l’Aigua (AAA) per gestionar la conca de la Garona, ja que no és una conca intercomunitària, sinó una conca on l’aigua neix i discorre per territori aranès que pertany a Catalunya.
  6. redactar plans de transició energètica en el termini màxim de 6 mesos per als territoris amb presència de grans centrals productores com les nuclears, que s’han de tancar, prioritzant la subrogació dels actuals llocs de treball en els centres productors per fer front als desmantellaments.
  7. garantir que l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA)  investigui i exerceixi les funcions que té assignades de policia d’aigües per verificar el compliment de condicions concessionals, correcció d’inscripcions al Registre d’Aigües, captacions il·legals, concessions caducades, etc. que hi ha a les conques de la part catalana que pertanyen a la Conferació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE). 
  8. fer complir la normativa a la Conferació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), perquè vetlli pel rescabalament dels diners que empreses privades han obtingut il·licitament i pel retorn a mans públiques de totes les concessions caducades.
  9. que l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) revisi totes les condicions concessionals i el seu compliment a les 287 centrals hidroelèctriques de les conques internes catalanes, així com, que promogui la reversió pública de les concessions que hagin sobrepassat els 75 anys d’explotació de l’aigua.
  10. garantir que totes les centrals hidroelèctriques, tant les de les conques internes com les catalanes que actualment depenen de CHE, compleixin la normativa de pesca de 1907 i el que estableixen els Plans de Conca pel què fa al compliment dels cabals ecològics, així com, el compliment de les condicions concessionals en matèria de cabals, escales de peixos i altres infraestructures per al correcte desenvolupament de la vida piscícola al riu.
  11. estableixi mecanismes de participació municipal en les reversions de centrals hidroelèctriques que afectin a domini públic municipal, a més d’afectar a domini públic hidràulic, afavorint la gestió local dels recursos hídrics per a la gestió territorial dels impactes que genera aquesta activitat que actualment no suposen cap tipus de retorn als territoris.
25 de setembre de 2019