Escola Mar Nova. Nou equip directiu per imposició autoritària del Departament d’Educació que es podria haver evitat sense aprovar la LEC l’any 2010.

Nacional

Ni un pas enrere en la democràcia als centres educatius. Escola Mar Nova. Nou equip directiu per imposició autoritària del Departament d’Educació que es podria […]


Ni un pas enrere en la democràcia als centres educatius.
Escola Mar Nova. Nou equip directiu per imposició autoritària del Departament d’Educació que es podria haver evitat sense aprovar la LEC l’any 2010.

Des de la CUP sempre hem mostrat la nostra oposició frontal a la llei 12/2000 de 10 de juliol  (LEC – Llei d’educació de Catalunya) que es va aprovar gràcies al Pacte Nacional per l’Educació amb els vots a favor d’ERC, CIU i PSC. En aquest cas, ICV no va donar ple suport a la llei, tot i així, només es va abstenir en la votació del preàmbul i va votar en contra de tres articles, deixant clar, doncs, que estaven d’acord amb la majoria del text.

Des de la nostra entrada al parlament hem centrat molts esforços per a revertir aquesta llei. L’últim ha estat participar i donar suport de la ILP (Iniciativa Legislativa Popular www.ilpeducacio.cat ) d’educació que mostra una clara voluntat de canvi per part de la comunitat educativa a l’haver aconseguit que aquesta proposta de llei entri al Parlament reunint més de 100.000 firmes.

El més preocupant del desenvolupament de la LEC és la seva semblança amb el model de gestió d’empresa privada que contribueix en reduir la democràcia als centres educatius i en ampliar l’escletxa social, desafavorint a la vegada els col·lectius més vulnerables de la nostra societat.

En el desplegament d’aquesta llei, concretament en el Decret de Direccions, ja es pot contemplar com els equips directius poden ser legalment escollits a dit per part del Departament d’Educació. En els dos darrers anys, s’ha intentat emmascarar la política neoliberal envers l’educació amb la proposta de llei Wert però, la realitat és que el govern català només ha discrepat en la qüestió de la llengua. Pel que fa a les direccions i a l’elecció dels equips docents, la LEC i el seu desplegament és molt més restrictiu i menys democràtic que no pas la pròpia LOMCE de Wert.

A partir d’aquest nou curs que començarà, per a escollir els nous equips directius caldrà presentar el projecte i serà votat per 9 persones. Fins ara, 5 vots eren de membres del centre educatiu i 4 de l’administració. Actualment aquesta situació ha quedat revertida i és el Departament d’Educació qui disposa de 5 vots enfront dels 4 del centre i, per tant, sempre dirigirà els centres educatius aquells equips escollits pel propi Departament.

Un dels casos que fan palesa la manca de democràcia el trobem actualment a Premià de Mar, a l’escola Mar Nova. La directora actual ha presentat la seva renúncia al càrrec per qüestions personals tot i que, des del mateix centre es proposava un nou equip que era avalat per 13 mestres del claustre i un vot que es va abstenir. També, el nou equip, era de consens per part de les famílies ja que permetia seguir desenvolupant el projecte educatiu del centre que destaca per la seva pedagogia activa i caràcter innovador.

Ahir al matí l’escola va rebre la notícia que l’equip directiu seria extern al centre i que no només es substituïa la directora sinó l’equip sencer. Aquesta notícia ha estat rebuda amb rebuig total de la comunitat educativa de l’escola Mar Nova.

Totes les forces polítiques a Premià de Mar, tot i haver estat partícips del model actual d’elecció dels equips directius, donen suport a la continuïtat del projecte pedagògic, ara en risc. Per a això es demana el nomenament del càrrec de directora a una actual membre de l’equip directiu. Serveis Territorials de Maresme Vallès Oriental ha negat en tot moment la proposta i també obvia donar els motius de la seva decisió d’introduir un equip directiu i un projecte educatiu diferent. Ahir dijous, membres de la comunitat educativa de la Mar Nova es van personar a Serveis Territorials i no només no han obtingut resposta sinó que s’ha declinat atendre’ls.

Les famílies ja han començat les mobilitzacions. Des de la CUP volem difondre la seva campanya de protesta i donar-los ple suport i acompanyament en aquesta lluita. Aquesta nit de divendres hi ha prevista una acampada, que començarà a partir de les 13h, moment en què es dóna per finalitzat el curs escolar. Des de la CUP treballarem per a revertir aquesta situació. També volem convidar-nos a participar d’aquesta lluita popular on nosaltres també hi serem presents.

A partir de les 13h, ple suport a l’escola Mar Nova de Premià de Mar, al carrer Rafael de Casanova s/n. 

19 de juny de 2015