Figueres: L’Ajuntament no atén les peticions de la ciutadania

Nacional

La CUP de Figueres va presentar una instància per celebrar la calçotada a la plaça i no van rebre resposta fins al cap de dos […]La CUP de Figueres va presentar una instància per celebrar la calçotada a la plaça i no van rebre resposta fins al cap de dos mesos, sis dies abans de l'esdeveniment.

La formació reclama al consistori figuerenc major eficiència i més

agilitat alhora de donar resposta a lespeticions dels ciutadans.

Lamenta que els darrers mesos l'equip de govern només hagi posat èmfasi

en solucionar aspectes de caràcter intern, com el retard en la

confecció de les actes dels Plens.

En canvi, ha oblidat altres deficiències existents com són la resolució

de les peticions que es fan directament a l'Oficina municipal d'atenció

al ciutadà (OMAC) per part d'entitats i ciutadans, provocant importants

demores en la seves respostes.

Un darrer cas el trobem en la instància que la CUP va presentar, per

tal de poder celebrar una calçotada popular en una plaça cèntrica de la

ciutat. La petició es va presentar a l'OMAC el passat 15 de gener

d'enguany, amb una antelació sobre la data de l'esdeveniment de més de

dos mesos tenint en compte que s'havia de celebrar el 21 de març.

La resolució que denegava parcialment l'autorització de l'acte, va

tenir data de sortida del registre municipal a data 15 de març, és a

dir dos mesos després i a únicament sis dies de la celebració de la

calçotada.

La CUP considera que cal explorar nous mecanismes de relació entre

l'Administració i el ciutadà, aprofitant les noves tecnologies, entre

altres coses, per tal de ser el màxim d'eficients.

30 de març de 2010