Gerard Nogués (Valls): ‘…La CUP és un rebrot de les lluites populars històriques…’

Nacional

"Prometo, per imperatiu legal, i prometo treballar pels vallencs i vallenques, així com lluitar per l'alliberament social i nacional del poble català, precisament en l'any […]"Prometo, per imperatiu legal, i prometo treballar pels vallencs i vallenques, així com lluitar per l'alliberament social i nacional del poble català, precisament en l'any que es compleixen els 300 anys de l'ocupació per les armens dels Països Catalans." (Gerard Nogués, regidor de la CUP Valls )

Discurs a l'acte de Constitució de l'Ajuntament de Valls


Bon dia a tothom

Avui constituïm de nou l’Ajuntament de Valls i comencem una legislatura , que a parer de la CUP, serà molt complexa, tenim molts reptes pendents damunt la taula i tot sembla indicar que viurem 4 anys determinants pel futur de la ciutat.

Per tant, avui ens toca estar ilusionats, qui pugui que estigui esperençat, però sobretot, orgullosos de tenir la responsabilitat de representar la ciutadania a l’Ajuntament. Però des de la CUP també creiem que avui hauria de ser una bona ocasió per fer una reflexió intensa sobre quina és la nostra responsabilitat, davant d’un evident distanciament entre les institucions i la gent. És a dir, entre nosaltres, la nostra feina, i la resta de vallencs i vallenques.


Hauríem d’estar preocupats per la desmobilització electoral que es va viure el dia de les eleccions i per l’apatia que demostra la societat cap a les qüestions públiques i polítiques. Per tant des de la CUP, volem iniciar la nostra intervenció fent una petició clara a la resta de formacions polítiques, comença a ser urgent assumir que un dels principals punts de la nostra agenda política ha de ser treballar pel foment de la participació de la ciutadania en els afers públics i, per tant, lluitar contra les pràctiques polítiques que fomenten l’abstencionisme, no només electoral, sinó l’abstencionisme quotidià.

Per nosaltres no és difícil identificar què s’està fent malament, el que sembla que sigui difícil és canviar-ho. Tots ens hem adonat que els partits institucionalitzats han deixat de ser aquell instrument de mobilització i d’impliació de la ciutadania en la política, per esdevenir poc més que una marca electoral que vol governar. La última campanya electoral que acabem de viure també ha estat un exemple de manca de continguts, de manca de discussió política i d’evitar la implicació directa de la ciutadania.

La CUP fa molts anys que és conscient d’aquests dèficits democràtic que arrossega aquest sistema . De fet, el nostre porpi projecte polític és un intent de canviar aquesta realitat i trencar el consens d’un sistema de partits que afavoreix l’immibilisme al conjunt de la societat. Ens trobem en una democràcia bloquejada i blindada pels partits i per l’electoralisme, i això ha de començar a canviar si no volem seguir lamentant-nos de que la gent no va a votar o de que la gent no s’implica prou o que la gent no se sent representada.

Com us dèiem abans, en aquesta legislatura necessitarem més que mai una societat vallenca activa i participativa políticament. Precisamennt perquè tenim davant uns reptes importantíssims i els hem de saber resoldre amb la participació de tots.

A davant tenim la revisió del Pla d’Ordenació Urbana, la definició d’un pla estratègic del Camp de Tarragona, una ciutat que creix en pobresa i en noves formes de desigualtat, una composició social molt diferent a la tradicional, hem de desenvolupar el PMU del Barri Antic i les actuacions d ela llei de barris, hem de tirar endavant el Pla Educatiu d’Entorn, tenim la urgència de fer un Pla especial de Torrents, vénen les Decennals també.

I davant de tot això, la CUP detecta dos grans perills. Per una banda, que el govern municipal sigui incapaç de decidir i governar amb la participació directa de la societat civil, i per l’altra que les principals formacions polítiques evitin explicar en profunditat a la ciutadania, quin és el model de societat i de ciutat que defensen per Valls.

Nosaltres no hem tingut cap inconvenient en explicar extensament quin és el projecte polític que defensem per Valls i què proposem davant dels reptes que acabem de recordar, però, en canvi desconeixem bona part dels posicionaments en aquests temes de les principals forces polítiques de l’Ajuntament.

No sabem quines mesures de protecció del territori es volen impulsar, desconeixem la política industrial prevista pel polígon, no es parla d’educació, només de centres educatius. No es participa dels espais de planificació del camp de Tarragona. Dubtem que tinguin una estratègia definida per assegurar la cohesió de Valls, no sabem quins són els seus criteris de creixement de la ciutat. Durant els últims mesos i la campanya només hems conegut projectes aïllats i conceptes ambigus.

Tenim 4 anys per anar esbrinant quin model de ciutat hi ha darrera les propostes dels principals partits, especialment de CiU que és qui ha guanyat rotundament les eleccions i qui tindrà la repsonsabilitat de liderar el govern.

Per tant, és precisament a Convergència a qui ens dirigim. Ja fa 4 anys que treballem amb vostès i els comencem a conèixer. Sabem que les seves propostes polítiques per Valls i les nostres no s’asseblen gaire, per no dir gens. Vostès han plantejat una estratègia de ciutat expansionista, uns principis polítics conservadors i un seguit d’intervencions que, la nostre entendre, poc tenen a veure amb les necessitats reals de la majoria de la gent de Valls. Per contra, la CUP fa una aposta clara de ciutat integrada i respectuosa amb el territori, plantegem un escenari futur d’aprofundiment democràtic i una estratègia política de transformació social i de lluita contra la desigualtat.

Saben, doncs, que a priori compartim pocs objectius polítics, però també saben, perquè vostès també ens comencen a conèixer, que la gent de la CUP és una gent treballadora, rigorosa i responsable en les seves obligacions polítiques. Saben que durant els últims 4 anys hem desenvolupat una oposició dura i clarament contraposada al seu projecte polític, però al mateix temps hem estat una oposició constructiva que ha sabut veure quins projectes de ciutat necessitaven de la col·laboració de tots per tirar endavant.

La CUP està disposada a seguir treballant intensament per la ciutat i ho farem amb la mateixa actitud que hem demostrat fins ara, però també és cert que esperem importants canvis en la manera de funcionar del nou govern. De vostès esperem una actitud dialogant. Esperem que no siguin tan gelosos del seu poder com han demostrat en els últims mesos i que sàpiguen compartir-lo amb la societat civil, amb la oposició i molt especialment amb la resta de la comarca i del Camp de Tarragona.

Vostès han guanyat les eleccions i vostès governaran, però precisament per això els hi correspon governar amb generositat.

Nosaltres no hem guanyat les eleccions i no governarem, però tinguin clar que farem més política que mai. No els hi posarem gens fàcil, però els hi asseguro que jugarem net i amb responsabilitat. No ens cansarem de generar i fer públics els debats que considerem necessaris per la ciutat, a nosaltres no ens fa por el conflicte polític, precisament creiem que és imprescindible per fer avançar una societat i per repolititzar-la. Estem aquí per discutir intensament amb vostès sobre el futur de Valls, si ha vostès no els hi fa por el debat i saben encaixar el nostre discurs crític, creguim que no tindrem cap problema i que el resultat serà positiu per Valls.

L’Esquerra Independentista, a través de les CUP, estem als Ajutaments per intentar transformar la realitat social i política dels nostres pobles i ciutats. Per tant, sabem que la nostra és una lluita llarga i en clau de futur. A la gent que actualment participem de la CUP ens correspon una feina una mica desagarida, a nosaltres ens toca lluitar intensament perquè siguin les generacions que venen les puguin gaudir d’un desenvolupament econòmic, social i territorial realment sostenible. Nosaltres assumim la responsabilitat de treballar ara perquè en el futur Valls sigui de veritat una ciutat integradora i socialment igualitària.

Si avui existeix una Esquerra Independentista formada per gent amb un ferm compromís amb la ciutat i amb el país, és perquè en el passat també hi va haver gent que va lluitar en clau de futur. Som fruit de l’esforç de generacions passades, els nostres avis i besavis van transformar la cultura política de la gent dels anys 20 i 30, els nostres pares també van intentar-ho amb la transició, volien construir una societat realment democràtica. Però primer la dictadura i després la traició dels partits institucionalitzats, van frustrar moltes espectatives. La CUP no renunciarà mai a construir una societat democràtica de base, on siguem els ciutadans i les ciutadanes els que controlem i definim la política del nostre poble.

La CUP és un rebrot de les lluites populars històriques, de totes aquelles persones que durant el segle XX van combatre les desigualtats i les dominacions, també des de Valls.

Per responsabilitat i respecte a tota la gent que ha lluitat per l’alliberament social i nacional del poble català, la CUP inicia aquesta legislatura amb la ilusió que tard o d’hora canviarem el rumb i la història d’aquest municipi i del conjunt del país.

Les CUP i l’Esquerra Indpendentista estem esdevenint un referent polític i ideològic arreu del territori, els resultats obtinguts a molts municipis del Principal així ens ho confirmen. Però també ens obliguen a no fallar.

A totes aquelles persones que confien en les CUP com a motor de la tranformació social al nostre país els hi volem dir que participin activament del nostre projecte, que vinguin a treballar amb nosaltres. La CUP és un projecte obert que creix i es consolida, però necessitem que les persones que confien en nosaltres en ajudin a convèncer el municipi i a vèncer el país.


(Gerard Nogués, regidor de la CUP Valls)

19 de juny de 2007