Girona: La CUP aposta per potenciar la ramaderia extensiva i preservar el territori

Nacional

Valora positivament la iniciativa de l'Ajuntament de Girona tot i que creu que cal inserir-la en una estratègia global territorial basada en la recuperació d'espais […]Valora positivament la iniciativa de l'Ajuntament de Girona tot i que

creu que cal inserir-la en una estratègia global territorial basada en

la recuperació d'espais i la dignificació de l'entorn rural. També

demana que els espais interconnectats de l'anella verda incorporin

trams de ruta adaptats per a col·lectius amb mobilitat reduïda.

La Candidatura d'Unitat Popular (CUP) de Girona valora positivament que l'Ajuntament de la ciutat assumeixi la gestió del ramat d'ovelles que s'encarregarà de reduir la biomassa arbustivaa la Vall de Sant Daniel. És una mesura pionera encaminada a recuperar espais oberts i crearàrees amb baixa càrrega de combustible, incrementant la biodiversitat d'aquests hàbitats. Amb aquesta mesura doncs, d'incideix en la importarnt funció preventiva dels Grans incendis forestals, tal i com darrerament s'està fent en altres indrets amb problematiques similars.

En aquest sentit la formació independentista fa una aposta per potenciar la ramaderia extensiva al municipi de Girona. Tanmateix és una eina que s'ha d'incloure en una estratègia global basada en el blindatge i protecció d'espais naturals interconnectats (sobretot els espais periurbans i rururbans) , la recuperació de camins ramaders i sobretot el manteniment de la pagesia com a element estratègic de preservació del conjunt de l'espai rural.

S'entén que la ramaderia extensiva de qualitat pot esdevenir un agent dinamitzador del territori i del sector ramader gironí pròpiament, ja que a banda de tenir la capacitat de generar productes autòctons i de qualitat, es pot convertir en una adequada eina gestora dels nostres paisatges rurals limitant alhora un dels riscos naturals amb més impacte a casa nostra com són els grans incendis forestals.

Complicitat ciutadana i accés a tothom

La CUP considera també que els espais naturals connectats per l'anella verda ( Vall de St Daniel, Hortes de Santa Eugènia, Boscos de Taialà…) poden augmentar el seu atractiu i la seva qualitat ambiental amb el foment de la ramaderia extensiva. És necessari potenciar aquest patrimoni i apropar al conjunt del poble els valors ambientals, naturals, paisatgístics, culturals, educatius.. d'aquests espais i fer que la ciutadania se'ls faci seus.

Finalment es fa la petició a l'Equip de Govern de la ciutat perquè vetlli per l'accés universal a aquests espais. Per això es demana que alguns trams de l'anella verda incorporin trams adaptats per a l'accés de col·lectius amb mobilitat reduïda.

Girona, 23 d'Agost de 2008

Candidatura d'Unitat Popular

23 d'agost de 2008