Girona: La CUP, al costat dels veïns de Fontajau i Sant Ponç

Nacional

La formació gironina recull les queixes del veïnat d'ambdós barris i demanarà a l’equip de govern que hi doni respostes Veïns i usuaris de la bicicleta […]La formació gironina recull les queixes del veïnat d'ambdós barris i demanarà a l’equip de govern que hi doni respostes


Veïns i usuaris de la bicicleta als barris de Fontajau i de Sant Ponç

fa temps que es queixen per la manca d'aparcaments per a bicicletes a

espais tan transitats com la Rambla Xavier Cugat. També es produeixen

queixes sobre el sector de Sant Ponç, on hi ha un volum important de

serveis comercials, esportius o sanitaris.


 


Aquí, hi ha una oferta insuficient d'aparcaments per a bicicletes i

els usuaris es veuen obligats a aparcar-les en llocs no adeqüats.


La CUP

de Girona proposa que es complementi la xarxa de carrils a l'esquerra

del Ter i que es doti dels equipaments necessaris per oferir un servei

de qualitat. En breu, la formació traslladarà aquest seguit de queixes

i reivindicacions a l’equip de govern per tal que hi posi solució.


Cal

apuntar també el deficient estat en què es troba el carril bici situat

al carrer Valentí Almirall (paral·lel a la Rambla Xavier Cugat). Aquest

carril té desperfectes en el ferm, no té senyalització i està mancat

d'il·luminació. Sovint també es reben queixes de la manca de

connectivitat entre els diferents trams que s'entrecrueuen al sector de

l'esquerra del Ter.

19 de març de 2010