Girona: La CUP demana més mitjans per millorar el reciclatge dins l´Ajuntament

Nacional

La CUP ha presentat una queixa demanant que es posin més mitjans per millorar el reciclatge de la brossa que generen els treballadors de l'Ajuntament. […]La CUP ha presentat una queixa demanant que es posin més mitjans per

millorar el reciclatge de la brossa que generen els treballadors de

l'Ajuntament. Segons la plataforma, els treballadors de la plaça del Vi

i el carrer Ciutadans disposen de papereres per recollir paper i

cartró, així com d'altres papereres per recollir la resta de residus

orgànics o de plàstic que es generen durant l'activitat laboral.


Ens

consta, a més, que l'empresa concessionària del servei de les

dependències municipals Clece SA recull els residus en bosses separades

i de diferents colors per diferenciar el tipus de residus.

Els

independentistes denuncien que "ara bé, una vegada recollides les

bosses, el procés de reciclatge s'estronca. Atès que aquests centres de

treball es troben al Barri Vell – que no disposa de contenidors i on

els camions de les escombraries que recullen totes les bosses ho fan

porta a porta i, per tant, no es diferencia la brossa -tota la feina

que porten a terme empleats municipals i de la neteja no té sentit, ja

que les escombraries s'acaben llançant al mateix camió".

Una pràctica que dura anys

La

CUP sol·licita que es prenguin les mesures pertinents per solucionar

aquest problema. "Tot i que des del govern municipal fa anys que s'

incentiva i educa perquè tots contribuïm a reciclar i a separar segons

la seva composició els residus, l'Ajuntament de la nostra ciutat no

contribueix a generar un clima adequat de confiança. Amb tot, el

responsable de l'àrea, el regidor Enric Pardo, desconeix aquesta

pràctica, que ja fa anys que dura", assegura.


Font: DiarideGiorona.cat

6 de març de 2009