Girona: La CUP denuncia abocaments incontrolats al riu Güell

Nacional

La CUP de Girona es fa ressò de les queixes de diversos veïns en referència a abocaments d'aigües de formació al curs del riu Güell, […]La CUP de Girona es fa ressò de les queixes de diversos veïns en

referència a abocaments d'aigües de formació al curs del riu Güell,

provinents de les obres del TAV al seu pas per Girona. Les aigües de formació són residus provinents de les tasques de

perforació i fonamentació, caracteritzades per tenir altes

concentracions de sòlids en suspensió i de substàncies aglomerants com

els fangs bentonítics.


El marc legal ja preveu que aquests residus es facin passar per

diversos filtres, dipositant-los en unes piscines de decantació abans

d'abocar-los directament als cursos fluvials, on la seva presència

esdevé negativa en augmentar la turbidesa de l'aigua i en dipositar-se

sobre la flora aquàtica. Al mateix temps, l'Agència Catalana de l’Aigua

(ACA) també estableix diversos llindars en el moment de donar els

permisos d'abocaments a la llera (en funció del medi receptor

d'aquests) en funció del cabal del curs fluvial i essent més

restrictius en els casos de cursos fluvials ecològicament més rics.


 


 


 


Tot i així, la CUP denuncia que tant per part d'ADIF com pel

gran nombre d'UTE encarregades de les obres del TAV al Pla de Girona,

poc importa aquest afer. La intranquil·litat veïnal es féu arribar a

l'ACA i a l'Ajuntament de Girona, amb la qual cosa s'aconseguí suprimir

aquests abocaments durant alguns dies, però el fet és que aquests

episodis es tornen a repetir recurrentment i el Güell torna a baixar

turbulent, al marge de les condicions metereològiques.


 


Atenent a les queixes veïnals, la CUP demana a les autoritats

competents que realitzin de forma immediata controls reals de les

activitats d’aquestes empreses i que apliquin sense vacil·lar les

mesures sancionadores reservades per aquests casos d'incompliment de la

normativa. Segons indica Jordi Navarro*: «És cert que el riu

Güell no és un curs fluvial amb una gran qualitat ambiental, però si

ens emparem en aquest argument, ja podem anar canviant el lema de Girona, la ciutat dels quatre rius per passar a dir: Girona, la ciutat de les quatre clavegueres. La CUP vol impedir aquest escenari».


 


*Jordi Navarro és portaveu de la CUP (Candidatura d'Unitat Popular) i fill d'hortolà de Santa Eugènia


 


Font: Eldimoni.com

15 de febrer de 2010