Girona: La CUP de Girona demana que s’aprovi una moció en favor del dret a l’autodeterminació

Nacional

En motiu de l’11 de setembre, la candidatura també demana la retirada permanent de la bandera espanyola del consistori La CUP ha decidit presentar una […]En motiu de l’11 de setembre, la candidatura també demana la retirada permanent de la bandera espanyola del consistori


La CUP ha decidit presentar una moció al proper ple del mes de setembre on s’hi demana que el municipi es posicioni en favor de l’exercici del dret a l’autodeterminació. L’exercici d’aquest dret està reconegut pel mateix Parlament de Catalunya però es veu impedit pel contingut de la Carta Magna espanyola. La CUP exigeix als grups polítics presents al ple, algun dels quals es reconeix com a independentista, que articulin vies reals per la consecució d’aquest dret. El text de la CUP també exigeix la retirada de la simbologia espanyola de la façana i del Saló de Plens de l’Ajuntament.


Text de la moció. Part expositiva:


-Fem la següent Proposta de Moció, sobre el dret d’autodeterminació de la nació catalana


-Vist el debat que mesos enrera va tenir lloc al Parlament de

Catalunya sobre el dret d’autodeterminació i vist que no s’ha

formalitzat cap acord satisfactori per tal que el poble català pugui

exercitar-lo.


-Vista la Resolució 98/III adoptada pel Parlament de Catalunya el 12

de desembre de 1989 sobre el dret d’autodeterminació en que

explícitament manifesta que :


1. Declara, solemnement, que Catalunya forma part d'una realitat

nacional diferenciada en el conjunt de l'Estat, fet que el poble català

ha sostingut en tot moment, tant des de les seves forces polítiques, de

les institucions culturals i civils del país, com des de la consciència

de la majoria dels seus ciutadans i ciutadanes. 2. Manifesta que

l'acatament del marc institucional vigent, resultat del procés de

transició política des de la dictadura a la democràcia, no significa la

renúncia del poble català al dret a l'autodeterminació, tal com

estableixen els principis dels organismes internacionals i es dedueix

del preàmbul de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 1979. 3. Afirma,

com a conseqüència, que en el moment que ho cregui oportú, i a través

de les actuacions previstes en el mateix ordenament constitucional,

podrà incrementar les cotes autogovern (sic) fins allà on cregui

convenient i, en general, adequar la regulació dels drets nacionals a

les circumstàncies de cada moment històric.


-Atès que l'autodeterminació és la via més efectiva per resoldre

situacions d'anomalia democràtica. Així ho considera les pròpies

Nacions Unides en la Declaració Universal dels Drets dels Pobles.


-Atès que els ajuntaments son la institució democràtica més pròxima a

la ciutadania i que per tant han de recollir les peticions i

sensibilitats de la ciutadania.


-Atès que L’Onze de Setembre d’enguany commemorarem la Diada Nacional

de Catalunya, i que ben aviat farà 300 anys de la fatídica efemèride

que va posar punt i final a les llibertats nacionals de Catalunya.


En conseqüència demana:


– Que l’Ajuntament de Girona aprovi una moció per la qual es reconeix

el dret democràtic a l’autodeterminació del poble català i el seu

lliure exercici.


– Que es tingui en compte l’abast territorial de la nació catalana.


– Que es treballi per estendre a altres municipis l’acord amb la finalitat que s’afegeixin a aquesta iniciativa democràtica.


– Que es facin efectius d’altres gestos i acords de caire simbòlic com

ara la retirada de la bandera espanyola durant la jornada i que a la

façana consistorial onegi únicament l’emblema gironí i català.


– Que es procedeixi a la retirada de símbols ofensius pels catalans i

catalanes de les dependències municipals. Així, demanem que s’enretiri

del Saló de Plens el quadre dels Borbons que presideix la sala, ja que

entenem que la institució monàrquica és contrària als principis

democràtics.

29 d'agost de 2007